Privredni sud odlučuje o zahtjevu “Plantaža”: Traže prekid spora do presude Verici Maraš

Zastupnik kompanije “Plantaže” advokat Miloš Komnenić tražio je prekid postupka pred Privrednim sudom koji se vodi protiv OMP-a do okončanja krivičnog postupka koji se vodi pred drugim sudom protiv bivših odgovornih lica u ovoj državnoj kompaniji.

Riječ je o postupku koji se vodi protiv nekadašnje direktorice “Plantaža” Verice Maraš zbog učešća u zaključenju vansudskog poravnanja između kompanija “Plantaže” i “OMP Inženjering” u vezi sa zajedničkom proizvodnjom briketa. Naime, ove dvije kompanije planirale su izgradnju fabrike koja bi proizvodila brikete, međutim, taj posao je propao jer je navodno kupljena pogrešna oprema.

O zahtjevu za prekid postupka sudija Marija Adžić izjasniće se naknadno, dok se zastupnik “OMP Inženjeringa” Nikola Martinović izričito protivi predlogu ističući da se to čini kako bi se postupak odugovlačio.

Prema navodima Martinovića, “Plantaže” u predmetnom postupku nisu tražile ni poništaj ni utvrđivanje ništavosti ugovora o poravnanju, dok to što su istakli imovinsko-pravni zahtjev nema uticaja na ovaj postupak, a prvobitno što tužilac nije okrivljeni u tom postupku, a i za one koji su okrivljeni važi pretpostavka nevinosti.

Komnenić pak navodi da su navodi tužioca neosnovani.

– Ovo iz prostog razloga što sud u ovom predmetu do današnjeg dana nije utvrdio, odnosno dozvolio preinačenje tužbenog zahtjeva. Ukoliko sud takvo preinačenje i dozvoli, ispitivanje da li predmetno poravnanje predstavlja valjan pravni posao ili ne, u svakom slučaju dužnost je suda i u tom pogledu sud je takođe iz razloga cjelishodnosti dužan uzeti u obzir i postojanje krivičnog postupka koji je u fazi glavnog pretresa u odnosu na tada odgovorno lice, a čiji ishod postupka prema praksi koju je dostavio ima dirketan uticaj na valjanost zaključenog ugovora o poravnanju – poručio je Komnenić.

Komnenić je istakao i da isključivi razlog zbog kog se prekid zahtijeva, jeste da bi se utvrdilo da li u radnjama odgovornih lica tuženog u vremenu koje je prethodilo zaključenju i prilikom samog zaključenja postoji krivična odgovornost ili ne, što ovaj sud ne može ispitivati i utvrđivati.

Advokat OMP-a je odbacio ove navode ističući da bi zahtjev za prekid postupka zbog postojanja krivičnog postupka protiv lica koja nijesu učesnici u parnici bilo osmišljavanje svake parnice, a eventualna odgovornost trećih lica u odnosu na tuženog je građansko-pravni odnos koji se mora riješiti između njih i sa tim odnosom strana koju on zastupa nema nikakve veze.

Zastupnik “Plantaža” istakao je da taj krivični postupak ima veze sa ovim, jer se ne vodi protiv građana, nego protiv odgovornih lica kod tuženog zbog funkcija koje su zauzimali i imali odlučujući uticaj, te istim upravljali i prilikom takvog upravljanja prema navodima potvrđene optužnice moguće izvršili krivično djelo zloupotrebe ovlašćenja u privredi, a tuženom nanijeli štetu.

Sudija će za naredno ročište, koje će se održati 5. marta, pribaviti cjelokupne spise i odlučiti o eventualnom prekidu postupka do odluke u krivičnom postupku protiv bivših odgovornih lica.

DAN

Provjerite slična mjesta

Dostavljene dopunjene ponude za Željezaru

Sve tri kompanije koje su se prijavile na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup …