JAVNI POZIV ZA PREDUZETNICE U CRNOJ GORI U SKLOPU PROJEKTA EMPOWHER


Prijave moguće do 1.marta

Podgorica (17.01.2024.) – Nevladina organizacija „Centar za omladinsku edukaciju“, raspisuje Javni poziv za preduzetnice u sklopu projekta „EmpowHer – Ekonomsko osnaživanje žena kroz digitalizaciju njihovih biznisa”, koji je podržala Ambasada SAD kroz Program malih grantova Demokratske komisije, a koji ima za cilj podršku unaprjeđenju ženskog preduzetništva u Crnoj Gori, u svrhu jačanja uloge žena u poslovnom sektoru.
“Pozivamo preduzetnice sa teritorije Crne Gore da se prijave za besplatnu digitalizaciju njihovih biznisa putem prve multifunkcionalne veb platforme/online prodavnice ovog tipa u Crnoj Gori, koja će im omogućiti nesmetanu prodaju, održivost i vidljivost njihovih biznisa. Preduzetnice koje budu izabrane za učešće na platformi će proći kroz besplatne obuke za samostalno korišćenje platforme i time dodatno digitalizovati svoje poslovanje.” – poručila je Jelena Kavarić, koordinatorka projekta.
Prijave su moguće do 1. marta 2024. popunjavanjem formulara na linku: https://forms.gle/bf7oCYmKmryKqA1b7
Projekat „EmpowHer – Ekonomsko osnaživanje žena kroz digitalizaciju njihovih biznisa” ima za cilj prevazilaženje aktuelne i dugogodišnje neravnoteže, u kojoj žene često imaju ograničen pristup resursima i prilikama za biznis. Kroz kreiranje intuitivne Web platforme preduzetnice će imati priliku, da koristeći digitalizovan način rada, promocije i online prodaje proizvoda, postanu aktivni akteri na crnogorskom tržištu, te na dugi rok omoguće održivost svojih biznisa.
Platforma će biti izrađena po principima najsavremenije tehnologije i prilagođena za sve vrste pametnih uređaja, što će omogućiti njeno nesmetano i efikasno korišćenje. Ona će biti kreirana tako da nudi različite kategorije proizvoda i usluga, uključujući kozmetiku, hranu, odjeću, krojačke usluge i mnoge druge, odnosno sve one koje žene preduzetnice žele ponuditi potrošačima širom Crne Gore.
Implementator projekta, NVO “Centar za omladinsku edukaciju”, je nevladina, neprofitna i nepolitička omladinska organizacija, osnovana u Podgorici 2009. godine, sa ciljem da podrži, afirmiše i podstakne mlade ljude na jačanje aktivizma, volonterizma, mobilnosti i neformalne edukacije.
Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci, pitanja ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

Provjerite slična mjesta

Prizemljeni avioni kompanije “Er Pink” čiji je suvlasnik Željko Mitrović

Tijelo Evropske unije za civilni saobraćaj je tražilo da avio kompanija Er Pink, čiji je …