Javna rasprava o Predlogu zakona o elektronskim komunikacijama počeće 25.januara 2024. godine

U cilju blagovremene informisanosti javnosti Ministarstvo ekonomskog razvoja, uputiće 25. januara 2024. godine Javni poziv, organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta teksta Predloga zakona o elektronskim komunikacijama, saopštio je Nik Gjeloshaj, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja

Javna rasprava će se sprovesti dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, kao i organizovanjem okruglog stola.

Predloženi zakon će u potpunosti biti usaglašen sa pravnom tekovinom EU, i najboljom evropskom praksom, a naročito sa EU direktivom 2018/1972/EU Evropski elektronski komunikacioni zakonik (EECC).

Predlog zakona biće pripremljen u saradnji sa svim zainteresovanim stranama uključujući, Agenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kao i predstavnike operatera i nevladinog sektora.

Provjerite slična mjesta

Dostavljene dopunjene ponude za Željezaru

Sve tri kompanije koje su se prijavile na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup …