Grupa građana: Život u urbanističkom paklu ispod Ljubovića

Grupa građana sa Zabjela obratila se medijima putem saopštenja za javnost “kao odgovor na medijsku hajku koja je u toku, a koja se fokusirala na odbranu nelegalne gradnje, kršenja svih mogućih zakona u slučaju divlje gradnje ispod Ljubovića, gdje smo svjedoci brojnih opstrukcija oko rušenja nelegalnog objekta”.

Obraćanje građana:

S obzirom da smo prethodnih dana svjedoci brojnih saopštenja, reagovanja i sl. tekstova, a sve na temu najavljenog i započetog rušenja nelegalne C lamele ispod Ljubovića, smatramo da je više nego potrebno da reagujemo u ime grupe građana sa Zabjela, a koja je godinama izložena apsolutnoj uzurpaciji životnog prostora.

Naime, na pomenutoj lokaciji je nelegalno izgrađen objekat investitora,,PS Gradnja“, a koji se sastoji od lamela B, C i D. Lamele su direktno naslonjene na prvobitni legalni objekat (lamela A, investitora V&B Invest). Izgradnjom dodatnih lamela, život dijela stanara lamele A je daleko od dostojnog za svakog čovjeka, kome su uskraćeni elementarni uslovi za život, jer trenutno sve liči na zatvor, ili nekadašnji „geto“.

Ono što je bitno naglasiti, a ne pominje se u medijima jeste da je investitor pored lamele C sagradio još dvije nelegalne lamele B i D, i da obje takođe posjeduju izvršna rješenja o rušenju (oba iz 2018. godine). Kako se pokazalo, u Crnoj Gori imamo institucije koje se apsolutno ne bave svojim poslom, pa su pomenute dvije lamele djelimično useljene, iako su pokrenuti sudski postupci još 2019. godine.

Za sve tri nelegalne lamele je zajedničko da su zakazali i nisu reagovali građevinska inspekcija, osnovno tužilaštvo, policija… Takođe, u nelegalan proces je uključen CEDIS, koji je omogućio nelegalan priključak na struju, gdje imamo situaciju da niko iz pomenutih lamela ne dobija račune, niti plaća utrošenu struju. Ista situacija je sa Vodovodom Podgorica.
Navodimo jedan od bitnijih detalja, a koji je u značajnoj mjeri odredio dalji razvoj događaja, gdje takođe imamo krupno kršenje zakona, za koje je neophodno da odgovorna lica krivično odgovaraju. Naime, 10.05.2021. – uvidom u katastar utvrđeno je da su sve tri nelegalne lamele upisane u katastar, i to na istoj katastarskoj parceli kao legalna lamela A (V&B Invest)!? I pored toga što lamele nisu nikada bile ni u jednom DUP-u, već su se tu pojavile sporednim-nelegalnim putem. Sada, svi stanovi iz lamele A u listu nepokretnosti imaju teret i ograničenje, a koje je nastalo zbog nelegalnih lamela, koje su opet nelegalno upisane. Dakle, danas i ako bi neko pokušao prodati stan ili bilo šta, za taj isti stan se vezuju brojna ograničenja i tereti, jer je neko odobrio upis u katastar ovaj objekat, bez ikakvog zakonskog osnova za to. Nije potrebno dodatno pojašnjavati koja je trenutna vrijednost stanova u odnosu na period kad useljeni, jer na ovaj način su stanari dovedeni u situaciju da nešto u šta je ozbiljno uloženo ne vrijedi ništa. Pošto, po svemu sudeći, Uprava za nekretnine, odnosno Katastar, ne podliježe zakonima o planiranju i izgradnji, niti zakonima o svojini, niti Ustavu Crne Gore, niti bilo čemu što podučavaju na arhitektonskim, pravnim i ekonomskim fakultetima u Crnoj Gori, već obitavaju u nekoj nama nepoznatoj dimeziji u kojoj vladaju neki drugi zakoni – to bi značilo da građani moraju provjeriti svoja imovinska stanja, jer sudeći prema izjavama službenika Katastra – potpuno je legalno i ispravno da vam se komšija upisao među vlasnike vaše kuće, a da vi o tome pojma nemate.

Provjerite slična mjesta

Jedino ispravno plovilo na moru usidreno daleko od švercerske rute

Vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor granične policije Milutinu Vasiljeviću mandat ističe narednih …