Ne zna se koliko je para od 77 miliona potrošeno namjenski

Očekujemo da skupštinski odbor za rodnu ravnopravnost održi konsultativno saslušanje radi razmatranja nalaza Državne revizorske institucije (DRI) o uspješnosti sprovođenja rodno odgovornog budžetiranja (ROB), koji je pokazao da su početni koraci preduzeti, ali da nema preduslova za uspješno sprovođenje, kazao je Pobjedi senator DRI dr Branislav Radulović koji je sa senatorom Nikolom N. Kovačevićem rukovodio ovom revizijom kojom su obuhvaćena ministarstva finansija, odbrane, poljoprivrede, javne uprave i prosvjete, kao i Uprava za željeznice.

Da politika rodne ravnopravnosti nije dovoljno uspješna, ukazano je i lani, nakon prethodne revizije. Radulović je, kako je kazao, na matičnom odboru ukazao da institucionalno nedostaje odgovarajući cjelovit i koherentan okvir za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti, jer većina državnih organa nije dovoljno posvećena toj oblasti. Radulović je Pobjedi kazao da je DRI nakon toga ušla u projekat paralelne revizije pod pokroviteljstvom UN Women sa revizorskim institucijama iz regiona, u okviru kog je sprovedena i posljednja revizija.

Subjekti revizije su utrošili 77,11 miliona eura u 2022. godini i 12,3 miliona za prvih šest mjeseci 2023. godini za finansiranje programa označenih kao rodno osjetljivi. Međutim, dio subjekata je tim novcem finansirao ukupne programe, što je moguće jer sistem za upravljanje budžetom ne omogućava izdvajanje tačnog iznosa sredstava utrošenih na aktivnosti koje doprinose rodnoj ravnopravnosti – kazao je Radulović i dodao da se za dio sredstava ne može utrvrditi da li su utrošena namjenski.

Uvođenje ROB-a počelo je 2022. godine, Ministarstvo finansija (MF) je organizovalo obuke, ali je utvrđeno da nema dovoljno edukovanih i motivisanih zaposlenih za identifikovanje postojećih rodnih nejednakosti. Osim toga, u institucijama nema jasne organizacione strukture za izradu i upravljanje rodnim programima.

Budžetska sredstva označena kao rodno osjetljiva su u 2022. godini iznosila 77,6 miliona, od čega je realizovano 77,1 milion, dok je za 2023. planirano 128 miliona. Revizijom je obuhvaćeno 71, odnosno 78 odsto budžeta za prošlu i pretprošlu godinu.

Nalaz je pokazao da su izvršioci uglavnom pohađali obuke, ali u pojedinim institucijama ih nijesu pohađala ista lica, zbog fluktuacije kadrova u posljednje tri godine, dok ih u Upravi za željeznice uopšte nije bilo. Uloge i odgovornosti rukovodilaca ROB nijesu jasno definisane, nema organizacione strukture za planiranje i upravljanje, koraka u postupku ni kanala komunikacije. Ove institucije, osim Ministarstva odbrane, nijesu adekvatno planirale budžetska sredstva, jer nije bilo analize ni procjene kako će određene aktivnosti uticati na smanjenje rodne nejednakosti. Jedino su ministarstva poljoprivrede i odbrane prikupljala podatke po polu, dok se u Ministarstvu prosvjete vode podaci o djeci i zaposlenima po polu i drugim kriterijumima. Programi su kategorisani kao rodno osjetljivi, bez definisanja ciljeva i indikatora napretka.

DRI je preporučila da MF inicira izmjene zakona, kojim bi se uveli principi rodne ravnopravnosti u budžetski proces, a ostalim subjektima revizije da obezbijede da ove poslove obavljaju osposobljena lica te definišu jasan postupak sa preciznim ulogama i odgovornostima. Dat im je rok do kraja januara da dostave plan, a do kraja juna da izvijeste DRI o realizaciji preporuka.

Provjerite slična mjesta

Dostavljene dopunjene ponude za Željezaru

Sve tri kompanije koje su se prijavile na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup …