Ministarstvo finansija uvelo kontrolu jednostavnih nabavki kroz mehanizam vršenja monitoringa

Ministarstvo finansija je donijelo Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list Crne Gore“, br. 114/23 od 19.12.2023. godine).

Ovim Pravilnikom od 1. januara tekuće godine uvodi se kontrola jednostavnih nabavki od strane Ministarstva finansija kroz vršenje monitoringa postupka. Navedena kontrola podrazumijeva mogućnost podnošenja Zahtjeva za vršenje monitoringa postupka jednostavne nabavke u roku i na način propisan ovim pravilnikom.

Jednostavne nabavke podrazumijevaju nabavku roba i usluga procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou jednake ili veće od 8.000,00 eura, a manje od 25.000,00 eura, odnosno, nabavku radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou jednake ili veće od 8.000,00 eura, a manje od 40.000,00 eura.

Na ovaj način omogućena je zaštita prava ponuđača koji učestvuju u postupcima jednostavne nabavke radi sprječavanja kršenja osnovnih principa javnih nabavki i eventualnih nepravilnosti u sprovođenju ovih postupaka.

Navedeno obustavlja sve radnje naručioca do okončanja pravnog postupanja Ministarstva finansija.

Provjerite slična mjesta

Jedino ispravno plovilo na moru usidreno daleko od švercerske rute

Vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor granične policije Milutinu Vasiljeviću mandat ističe narednih …