VLADA UPOZORAVA: U željezničkom sektoru 70% budžeta ide na plate

Vlada je usvojila i Informaciju o presjeku stanja u željezničkom sektoru gdje se navodi da u tim kompanija 70% budžeta se troši za plate dok su im finansijski bilansi negativni. Pored toga sve četiri željezničke kompanije imaju prekomjeran broj zaposlenih u administraciji.

U Informaciji se naglašava da, kada je u pitanju finansijsko poslovanje, željezničke kompanije koje su u većinskom državnom vlasništvu ne ostvaruju dovoljno prihoda kojima bi pokrile troškove poslovanja i većinom imaju negativne finansijske bilanse.

„Sa aspekta resursa, ključni problemi koji opterećuju željeznička pivredna društva su: neadekvatna kadrovska struktura, nedostatak stručnog kadra i kvalifikovane radne snage usko specijalizovane za željeznicu itd. S druge strane, sve četiri kompanije imaju prekomjeran broj zaposlenih u administraciji“, navodi se u saopštenju.

Kada je riječ o kvalitetu usluge koja utiče na efikasnost i efektivnost željezničkog saobraćaja, opredijeljena budžetska sredstva su često nedovoljna za tekuće i investiciono održavanje.

„Zato što se budžetska sredstva uglavnom koriste za finansiranje poslovnih troškova, u kojima se na zarade zaposlenih izdvaja i do 70%“, saopštila je Vlada.

U prethodnom periodu, kako je saopštila Vlada, sproveden je niz aktivnosti na unapređenju stanja u željezničkom sektoru, kroz uvećanje budžetskih izdvajanja za održavanje javne infrastrukture, javni prevoz putnika, zatim za remont voznih sredstava.

„Međutim, evidentno da se infrastrukturni projekti realizuju sa kašnjenjima, što zahtijeva hitnu reakciju, posebno imajući u vidu da je Crna Gora nedavno dobila najveći grant u iznosu od 112 miliona. U tekućoj godini odobren je kredit od dva miliona eura za hitan remont voznih sredstava, a u toku su procedure za izdavanje državnih garancija za kupovinu tri nove garniture vozova“, saopštila je Vlada.

RTCG

Provjerite slična mjesta

ZELENA TRANZICIJA DOPRINOSI KONKURENTNOSTI, “OTKLJUČATI” MOGUĆNOSTI ZA INVESTICIJE

Predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić, sa saradnicima, sastala se 21. februara s …