Produžava se primjena mjere kojom se ciljano ograničava rast neobezbijeđenih gotovinskih kredita

S obzirom da 31. decembra 2023. godine ističe primjena makroprudencione mjere koja se odnosi na ciljano ograničenje rasta neobezbijeđenih gotovinskih kredita fizičkih lica, Savjet CBCG je donio Odluku o izmjeni Odluke o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje kreditne institucije odobravaju fizičkim licima. Usvojenom izmjenom se produžava primjena pomenute makroprudencione mjere na period od još godinu dana, tj. do 31. decembra 2024. godine.

Prethodno je izvršena analiza efekata primjene odluke, na osnovu koje je utvrđeno da, nasuprot tendencijama na nivou sistema, kod pojedinih kreditnih institucija nivo gotovinskih nenamjenskih kredita, kao i iznos NPL-a ovih kredita raste, te je zaključeno da je, u cilju limitiranja prostora i rizika za plasman ove vrste gotovinskih kredita, nastavak primjene ove mjere opravdan i u narednom periodu.

Provjerite slična mjesta

Jedino ispravno plovilo na moru usidreno daleko od švercerske rute

Vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor granične policije Milutinu Vasiljeviću mandat ističe narednih …