TUŽBA: Odobrili milionski projekat na Žabljaku bez saglasnosti UNESCO

Ranija vlada dala je u zakup kompleks “Mediteran” na Žabljaku ali je planirani projekat izgradnje turističkog kompleksa “Chedi” 5 u Nacionalnom parku “Durmitor” doveden kasnije u pitanje imajući u vidu stav UNESCO-a da se izbjegava gradnja u zaštićenom području. Konzorcijum CG SKI tužio je državu Crnu Goru pred Privrednim sudom jer nije realizovana investicija izgradnje turističkog kompleksa na Žabljaku, na lokaciji “Mediteran”.

Prema izvještaju Ministarstva ekonomije za 2022, godinu, Svjetski centar za kulturnu baštinu dao je predlog da se projekat obustavi, imajući u vidu da se radi o prostoru nacionalnog parka.

“Preporučuje državi ugovornici da ne nastavlja sa izgradnjom turističke infrastrukture, poput hotela, unutar dobra, jer to može imati negativan uticaj na izuzetnu univerzalnu vrijednost dobra, pored negativnih uticaja koji su već utvrđeni 2018. i 2019. godine. Podsjeća da je Komitet u svojoj odluci 43 COM 7B.19 primijetio pritiske od sve većeg broja posjetilaca i razvoja turizma u dobru, podstičući Državu potpisnicu da razvija održivu strategiju upravljanja turizmom“, navodi se u preporuci, koja se pominje u izvještaju ministarstva.

Investitor je ipak 21. juna 2021. godine podnio tužbu protiv države Crne Gore na ime stvarne štete i izmakle koristi u ukupnoj visini od 26.275.573 eura uz obrazloženje da obična šteta iznosi 1.754.830 eura što sa zakonskom zateznom kamatom, obračunatom za period od 4. juna 2020. godine do 10. maja 2021. godine iznosi 125.131 eura. Tu je i 1.879.961 eura označenih kao materijalna šteta u vidu izmakle koristi koja predstavlja dobit koju bi ostvario prodajom smještajnih jedinica u hotelu. Citira se i iznos od 13.173.622 eura i materijalna šteta u vidu izmakle koristi koja predstavlja dobit u periodu od 27 godina iz redovnog poslovanja hotela u iznosu od 11.221.990 eura.

Sve to se navodi u izvještaju Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma za 2022. godinu. Dokument je juče objavljen na sajtu Vlade.

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore podnio je prigovor u kojem se osporava tužbeni osnov kao i visina odštetnog zahtjeva, imajući u vidu da na ovaj način nije prikazan i dokazan osnov za tužbu ni pričinjena materijalna šteta.

U toku je tužbeni postupak.

Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje u tadašnjem Ministarstvu održivog razvoja i turizma je 16. oktobra 2020. godine dostavljeno mišljenje Centra za svjetsku baštinu (IUCN) povodom izgradnje turističkog kompleksa “Chedi“ 5 u Nacionalnom parku “Durmitor“.

“IUCN sa zabrinutošću primjećuje da se i dalje iznose planovi za turistički razvoj unutar dobra. IUCN preporučuje Državi ugovornici da ne nastavlja sa izgradnjom turističke infrastrukture, poput hotela, unutar dobra, jer to može imati negativan uticaj na izuzetnu univerzalnu vrijednost”, navodi se u mišljenju.

Lokacija je izdata u zakup na 30 godina, a investiciona obaveza zakupca iznosi pet miliona eura, dok je procjena bila da će gradnja trajati tri godine. Predviđena je bila izgradnja ekskluzivnog, ekološki održivog turističkog kompleksa kategorije pet zvjezdica. Ugovor o zakupu je stupio na snagu jula 2019. godine, ali je spor nastao, jer je gradnja planirana u zoni Nacionalnog parka Durmitor.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Vodeni žig nova šansa za naučno-istraživački tim ETF-a

DEEPMARK je nova crnogorska kompanija za Kompjutersko programiranje. Osnovali su je nedavno naučni istraživači sa …