Procesuirani popisivači sa piši-briši olovkama

Direktor Uprave za statistiku Crne Gore Miroslav Pejović kazao je da je do sada popisano 618.351 lice, te da je potvrđeno 69 slučajeva odbijanja popisa, a 152 slučajeva gdje će popisna komisija iskomunicirati sa građanima.

Na današnji dan popisano je 618.351 lice, 199.081 domaćinstvo i 356. 464 stana”, kazao je Pejović na sedmoj sjednici Odbora za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa.

Pejović je poručio da je na današnji dan potvrđeno 69 slučajeva odbijanja, a 152 slučajeva gdje će popisna komisija iskomunicirati sa građanima.

“Vidimo da se u odnosu na prošli put povećao broj popisanih stanovnika u Glavnom gradu”, kazao je Pejović.

Popis se približava kraju

Pejović je istakao da se popis približava kraju, te da smatra da će se sve stići do 28. decembra.

Zamjenica direktora Monstata Snežana Remiković istakla je da je još preuranjeno govoriti o rastu ili padu stanovništva, te da treba da se sačekaju rezultati prema mjestu uobičajenog boravka.

Naglasila je da veliki problem predstavlja situacija kada građani nijesu kući, ali da su sada raspoloživi popisivači koji će biti dostupni po pozivu.

“Ostalo je da se obiđu još dva, tri kruga kompletna i ono što nam stvara problem je kada građani nijesu kod kuće”, kazala je Remiković.

Remiković je istakla da je Zakonom predviđeno da preliminarni podaci budu objavljeni u roku od 30 dana.

“U Podgorici imamo aktivno oko 200, 300 krugova koji nijesu obiđeni, dakle još uvijek se radi i u takve krugove smo uključili dodatne popisivače. U nekim opštinama su potpuno završeni popisni krugovi, ali dinamika koja je najsporija ukazivana je više puta, sada se odnosi na Tivat, Kotor i Budvu”, kazala je Remiković.

Procesuirani popisivači iz Podgorice koji su koristili “piši-briši” olovke

Pejović je istakao da vjeruje da je ovo najkontrolisaniji popis od kada se on sprovodi u Crnoj Gori.

Istakao je da je posljednji slučaj piši-briši olovaka bio prije 10-ak dana, u Danilovgradu i Budvi.

“Imamo kompletne izjave tih popisivača da nijesu ni znali da su izvršeni sa piši-briši olovkama. Svako domaćinstvo u koje je popis rađen sa tom olovkom, ponovo su obiđena i utvrđena je njihova 100 procentna vjerodostojnost”, kazao je Pejović.

Naglasio je da su popisivači koji su koristili piši-briši olovke u Podgorici procesuirani, a da će u toku dana materijal iz ostalih opština biti proslijeđeni Upravi policije i da je sa tim popisivačima raskinut ugovor.

Naglasio je da vjeruje da će stići da se odradi popis do 28. decembra, obzirom da se kontrole vrše na dnevnoj bazi.

Podgorica: Popisivači imali problem sa “smart” zgradama

Pejović je istakao da u Podgorici određeni dio stanovništva nije popisan zbog nemogućnosti prilaska “smart” zgradama.

“Imali smo problem sa “smart” zgradama gdje naši popisivači nijesu imali obezbijeđen pristup, to su zgrade sa blindiranim kapijama, gdje nemaju mogućnost ulaska, ali ima i odgovornih građana koji su pozvali i tako se obezbijedio ulaz i kontakt sa portirom”, kazao je Pejović.

Pozvao je sve građane koji imaju neki problem slične prirode da se jave Upravi za stasitku ili Popisnoj komisiji.

“Imamo locirano takvih 5 do 7 zgrada, ne bih volio da zbog nemogućnosti ulaska popisivača ostane neko nepopisan, zato ukoliko postoji neki građanin iz takvih zgrada neka kontaktira Upravu za stasitku ili Popisnu komisiju”, poručio je Pejović.

Usvojen izvještaj Uprave za statistiku u vezi sa korišćenjem olovaka piši-briši

Odbor za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa jednoglasno je danas usvojio izvještaj Uprave za statistiku u vezi sa korišćenjem olovaka piši-briši.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Dostavljene dopunjene ponude za Željezaru

Sve tri kompanije koje su se prijavile na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup …