Viele Euro Geldscheine

Projekcije Ministarstva finansija: Javni dug veći za 622 miliona do 2027.

Javni dug države u naredne tri godine biće povećan za 622 miliona eura i to sa 4,122 milijarde u ovoj godini na 4,744 milijarde na kraju 2026. godine.

To je projekcija Ministarstva finansija u Predlogu zakona o budžetu za narednu godinu.

Prema dokumentu, domaći dug u naredne tri godine padaće i to sa 545 miliona u ovoj godini na 240 miliona na kraju 2026. godine, dok će za isti period spoljni dug porasti sa 3,5 milijardi na 4,4 milijarde.

U strukturi spoljnjeg duga, najveće učešće ima dug po osnovu euroobveznica od 48,7 odsto, dok je na drugom mjestu kredit kod Exim Kina banke sa ukupnim učešćem od 19,81 odsto. Dug po osnovu eurobveznica je 1,5 milijardi eura, dok se kineskom kreditoru duguje 711 miliona eura.

U Ministarstvu finansija u narednom periodu očekuju rast troškova zaduživanja zbog rasta kamata na globalnom finansijskom tržištu, a dio zaduženja vezan je za varijabilne kamatne stope dominantno u eurima.

“U narednoj godini očekuje se povećanje duga u apsolutnom iznosu u odnosu na 2023. godinu, kao i u odnosu na BDP, usljed činjenice da je procijenjeni BDP za narednu godinu veći za oko 409,66 miliona eura u odnosu na BDP iz ove godine. Očekuje se da će državni dug na kraju 2024. iznositi 60,61% BDP-a, dok će javni dug iznositi oko 61,62 % BDP-a”, navodi Ministarstvo finansija.

VIJESTI

Provjerite slična mjesta

Jedino ispravno plovilo na moru usidreno daleko od švercerske rute

Vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor granične policije Milutinu Vasiljeviću mandat ističe narednih …