Novo certifikaciono tijelo GovME CA uslov za digitalizaciju društva

Ministarstvo javne uprave uspješno sprovodi proces implementacije novog certifikacionog tijela GovME CA. 

Zvanična ceremonija generisanja ključeva  za potrebe uspostavljanja certifikacionog tijela Ministarstva javne uprave uspješno je završena 18. i 19. decembra 2023. godine.

Radi se o formalnoj proceduri koja prethodi uspostavljanju produkcione verzije CA sistema u okviru kojeg će Ministarstvo javne uprave pružati kvalifikovane elektronske usluge povjerenja za potrebe organa državne uprave.

Postojanje savremene infrastrukture javnih ključeva (PKI), sistema za pružanje elektronskih usluga povjerenja i certifikacionog tijela predstavlja jedan od ključnih preduslova za digitalizaciju društva.

U kontekstu ostvarivanja koncepta administracija bez papira, veoma je važna upotreba kvalifikovanog elektronskog potpisa, kvalifikovane elektronske preporučene dostave, vremenskog pečata, kao i kvalifovane usluge verifikacije kvalifikovanih elektronskih potpisa i pečata. 

U odnosu na prethodni period Ministarstvo javne uprave dobiće status kvalifikovanog davaoca elektronskih usluga povjerenja i to za potrebe organa državne uprave što će u konačnom doprinijeti stvaranju efikasnije javne uprave, kao i procesu digitalne transformacije društva uopšte, jer je to strateško opredjeljenje Crne Gore.

Provjerite slična mjesta

Dostavljene dopunjene ponude za Željezaru

Sve tri kompanije koje su se prijavile na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup …