Regionalni vodovod: Zabrinutost zbog najave gradnje cjevovoda Trebinje – Herceg Novi

„Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ DOO izražava veoma ozbiljnu zabrinutost zbog sadržaja teksta „Gradiće se novi cjevovod Trebinje – Herceg Novi za cijelu Boku“ koji je objavljen 28.11.2023. godine u sredstvima javnog informisanja.
Naime, u tekstu se navodi da se radi na projektu koji će obezbijeđivati vodu za opštine Herceg Novi, Kotor i Tivat. Predviđeno je da se voda dovodi iz Bilećkog jezera i nakon prerade distribuira do navedenih opština. Navodni razlog jednog takvog opredjeljenja je nemogućnost Regionalnog vodovoda da obezbijedi neophodnu količinu vode za ove tri opštine.
Regionalni vodovod je u proteklih trinaest godina i pored brojnih izazova u svakom trenutku obezbjeđivao nedostajuću količinu vode za potrebe stanovništva i posjetilaca Crnogorskog primorja.
Istina je da je zbog nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska u koritu rijeke Morače u II i III zoni sanitarne zašite i neadekvatnog reagovanja nadležnih državnih organa i institucija došlo do drastičnog pada izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“. Zaustavljanjem nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska u koritu rijeke Morače stvorene su pretpostavke za revatilizaciju izvorišta kao i za obezijeđenje dodatne količine vode. U tom pravcu naučne analize i studije rađene u organizaciji Regionalnog vodovoda ponudile su značajne mjere i rješenja.
Regionalni vodovod je već implementirao određena rješenja, a započeta je implementacija predloženog rješenja – izgradnja stacionarnog postrojenja za prečišćavanje vode, kapaciteta 500 l/s, čija realizacija se očekuju prije ljetnje turističke sezone. Izgradnjom ovog postrojenja i revatilizacijom izvorišta „Bolje Sestre“ obezbijedila bi se dovoljna količina vode za potrebe Crnogorskog primorja u narednim godinama. Naravno, da je osnovni uslov za uspješnost implementacije predloženih rješenja da se ne smije nastaviti eksploatacija šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače u II i III zoni sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“, kao i da se iz korita rijeke Morače u okviru zona sanitarne zaštite izvorišta uklone svi privredni objekti čije je poslovanje na tom prostoru najstrožije zabranjeno.
Kao odgovoran društveni subjekt, Regionalni vodovod je u proteklom periodu nastavio realizaciju investicionih projekata kako bi se stvorile tehničke pretpostavke za unaprijeđenje vodosnabdijevanja Tivta, Kotora i Herceg Novog i u tom smislu je pokrenuo infrastrukturne projekte u procijenjenoj vrijednosti većoj od 17.000.000 eura. Takođe treba istaći da je visina investicije priključenja Herceg Novog na sistem regionalnog vodosnabdijevanja iznosila 4.000.000 eura.
Država Crna Gora, svjesna potrebe i značaja urednog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja se opredijelila da nosilac te aktivnosti bude Regionalni vodovod i u izgradnju RVS uložila 140 miliona eura, pri čemu se planiraju i dalja ulaganja.
Novim problematičnim konceptom se Regionalni vodovod isključuje iz vodosnabdijevanja Boke jer isti predviđa da se pored vode koja se obezbjeđuje za opštinu Herceg Novi iz Plata (Hrvatska), Boka snabdijeva iz Bilećkog jezera (Bosna i Hercegovina). Pod tezom diverzifikacije vodosnabdijevanja, čitavo područje Boke i Heceg Novog izlaže se bezbjedonosnom, zdravstvenom i cijenovnom riziku, a Crnoj Gori se uskraćuje mogućnost neposrednog uticaja na vodosnabdijevanje ovog područja. Šta to znači za jednu državu, odnosno za Crnu Goru najbolje oslikavaju riječi jednog državnika: “Onaj ko vlada naftom, vlada državama. Onaj ko vlada hranom, vlada ljudima. Onaj ko vlada pitkom vodom, vlada životom.”
Ono što zabrinjava je da svaka izmjena postojećeg koncepta vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja ima veoma značajne negativne posledice po Regionalni vodovod i dierktno dovodi u pitanje njegov opstanak. Naime, Regionalni vodovod veoma teško može opstati ukoliko bi se smanjile količine vode koje se preuzimaju iz RVS. Regionalni vodovod ulaže cca 17 miliona eura za uredno vodosnabdijevanje opština Tivat, Kotor i Herceg Novi i ta sredstva će otplaćivati u narednih deset godina. Na ovaj način u najboljoj namjeri da se obezbijedi voda za potrebe navedenih opština dovodi se u pitanje vodosnabdijevanje čitavog Crnogorskog primorja.
Izazovu da se izvrši segmentacija regionalnog vodovodnog sistema i da se “nedostajuća” količina vode obezbjeđuje iz susjednih država Regionalni vodovod, Crnogorsko primorje i država Crna Gora su već jednom odoljeli. Takvim konceptom se očigledno željela postići zavisnost Crnogorskog primorja i turizma, a samim tim i države Crne Gore od drugih država. Ubijeđeni smo da će Crna Gora, kao i uvijek do sada, iznaći najbolja strateška rješenja i sačuvati Regionalni vodovod, koji je istinski garant urednog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja.
Regionalni vodovod je do sada i ubuduće će, implementacijom navedenih kao i drugih dugoročnih rješenja, u svakom trenutku moći obezbijediti ugovorene količine vode za sve opštine Crnogorskog primorja pa samim tim i za opštine Tivat, Kotor i Herceg Novi.

Provjerite slična mjesta

Jedino ispravno plovilo na moru usidreno daleko od švercerske rute

Vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor granične policije Milutinu Vasiljeviću mandat ističe narednih …