Ministar finansija sa studenatima Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Ministar finansija, Novica Vuković i generalni direktor Direktorata za državni budžet, Bojan Paunović, sastali su se danas sa prvom klasom studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore koji pohađaju nastavu iz ekonomije i biznisa na engleskom jeziku (Academic program in Business and Economics – MONTEB).

Riječ je o prvom programu iz oblasti ekonomije i biznisa u Crnoj Gori, koji se u potpunosti realizuje na engleskom jeziku (www.monteb.me).

Kako je saopšteno na sastanku, jedna od obaveznih aktivnosti u sklopu predmeta Menadžment, koji studenti izučavaju u prvom semestru studija, a kojim rukovodi doc. dr Ivan Radević, bila je da studenti u manjim grupama, obave razgovor (polustrukturirani intervju) sa rukovodiocem (menadžerom) iz privatnog ili javnog sektora. U tom cilju, organizovan je današnji susret u Ministarstvu finansija, kako bi se studenti upoznali sa principima menadžmenta u samom ministarstvu, tj. da teorijske postavke sa kojim su upoznati kroz literaturu, provjere u praksi.

U posjeti Ministarstvu finansija bili su studenti Katia Pejović, Đorđe Drljević i Nika Krasnekova, a kompletan razgovor je, u skladu sa programom, vođen na engleskom jeziku.

Studenti su izrazili želju da početkom semestra na Ekonomskom fakultetu organizuju posjetu ministra i njegovog tima, koja bi bila otvorena i za ostale studente, a što bi bio još jedan vid “menadžmenta u praksi”.

Provjerite slična mjesta

ZELENA TRANZICIJA DOPRINOSI KONKURENTNOSTI, “OTKLJUČATI” MOGUĆNOSTI ZA INVESTICIJE

Predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić, sa saradnicima, sastala se 21. februara s …