Spajić i zvanično vratio funkciju glavnog pregovarača

Vlada Milojka Spajića donijela je odluka o uspostavljanju potpuno nove strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojom je zvanično vraćena funkcija glavnog pregovarača koju je ukinula prošla vlada.

Odlukom je propisano da strukturu za pregovore čine: Kolegijum za pregovore, glavni pregovarač, Savjet za vladavinu prava, pregovarački tim i pregovaračke radne grupe po pojedinim poglavljima pregovora.

– Odlukom se definiše struktura svakog od ovih radnih tijela, uz obavezu uvođenja instituta glavnog pregovarača, koji će vršiti poslove rukovođenja radom pregovaračkog tima i odgovarati za svoj rad Vladi i ministru evropskih poslova – navodi se u dokumentu.

NOVI INSTITUT

Glavni pregovarač, po novoj odluci Vlade, rukovodi radom pregovaračkog tima i neposredno vodi pregovore po svim poglavljima pregovora – pravne tekovine Evropske unije.

– Glavnog pregovarača imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog ministra evropskih poslova, bez sprovođenja javnog konkursa i dužnost mu prestaje prestankom mandata ministra. Danom imenovanja glavni pregovarač zasniva radni odnos u ministarstvu, a prava po osnovu rada ostvaruje u skladu sa

zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika – navodi se u odluci.

– Uspostavljanjem nove strukture će se dodatno ubrzati dinamika pregovaračkog procesa, odnosno ispunjavanje završnih mjerila po poglavljima pravne tekovine EU, kao i privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 – navela je Vlada u obrazloženju svoje odluke.

NEOZBILJAN PRISTUP

Ovo je već treći put u posljednje tri godine da se mijenja kompletna pregovaračka struktura što zbunjuje naše evropske partnere i pokazuje neozbiljnost u vođenju pregovora.

Funkcija glavnog pregovarača je ukinuta za vrijeme Vlade Dritana Abazovića dok je postojala i za vrijeme Krivokapićeve i Markovićeve vlade. Očekuje se da nova administracija ubrza obaveze prema EU budući da je prošla administracija u ovoj godini ispunila samo 26 odsto obaveza iz EU agende, a čak deset institucija nije realizovalo niti jednu obavezu.

Jedina institucija sa stopostotnom realizacijom je Državna revizorska institucija. Deset institucija nije realizovalo nijednu planiranu obavezu: Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo odbrane, Uprava prihoda i carina, Uprava za inspekcijske poslove, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Agencija za nadzor osiguranja, Komisija za tržište kapitala i Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije.

Odlukom je uspostavljen Kolegijum za pregovore, formalno tijelo koje je na papiru postojalo u trajanju prošle vlade.

Kolegijum za pregovore čine predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade, ministar evropskih poslova, ministar vanjskih poslova i glavni pregovarač. Po potrebi u radu Kolegijuma za pregovore mogu učestvovati i drugi ministri, kao i starješine organa uprave.

U zavisnosti od poglavlja pregovora koje se razmatra na sjednici, u radu Kolegijuma za pregovore učestvuje član pregovaračkog tima zadužen za to poglavlje pregovora. Kolegijum za pregovore ima sekretara koji obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove. Sekretara Kolegijuma za pregovore određuje ministar evropskih poslova, iz reda zaposlenih u Ministarstvu evropskih poslova.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Jedino ispravno plovilo na moru usidreno daleko od švercerske rute

Vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor granične policije Milutinu Vasiljeviću mandat ističe narednih …