Mrdak dobila funkciju u Ministarstvu finansija uprkos krivičnoj istrazi

Smijenjena rukovoditeljka Službe za unutrašnju reviziju (SUR) Opštine Tivat Jela Mrdak dobila je stalni posao u Ministarstvu finansija, gdje su je postavili za glavnu budžetsku inspektorku.

Ona je prije pola godine smijenjena sa funkcije rukovoditeljke SUR-a i dobila otkaz, a Osnovno državno tužilaštvo je pokrenulo izviđaj nakon što je Opština protiv nje podnijela krivičnu prijavu za nesavjestan rad u službi.

Mrdakovoj je, kako “Vijesti” saznaju, 26. oktobra Ministarstvo finansija potpisalo rješenje o zapošljavanju na neodređeno vrijeme na radnom mjestu “Inspektorka I, Odjeljenje za budžetsku inspekciju”. Ona je bila prvorangirani kandidat na konkursu koji je sprovela Uprava ljudske resurse po javnom oglasu za zapošljavanje na toj poziciji koji je Ministrarstvo raspisalo 4. septembra.

Mrdak je prema Odluci o utvrđivanju liste kandidata koju je Uprava za ljudske resurse donijela 18. oktobra, bila jedini kandidat za zapošljavanje na mjestu glavne budžetske inspektorke sa ostvarenim brojem bodova 14,67 nakon sprovedenog postupka provjere kandidata u toj Upravi. Organ kojim kao direktor rukovodi Agron Camaj potom je Ministarstvu finansija koje donosi konačnu odluku o zapošljavanju kandidata, proslijedio kandidaturu Mrdakove.

Nakon što ju je gradonačelnik Željko Komenović razriješio dužnosti i Mrdak dobila otkaz u lokalnoj upravi, pretraga dokumentacije u arhivi SUR-a, kojoj Mrdak dok je bila na funkciji nije dozvoljavala pristup, pokazala je da je ona minulih godina u nekoliko slučajeva prikrila i nije zavela rješenja Komisije za žalbe i Upravne inspekcije koja joj nisu išla u prilog, ili je postupala suprotno zakonski obavezujućim rješenjima inspekcije. Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru je procesuiralo krivičnu prijavu koju je podnijela Opština i započelo izviđaj, ali to nije pokolebalo Upravu za ljudske resurse i Ministartsvo finansija kojim je u vrijeme njenog zapošljavanja još rukovodio bivši ministar Aleksandar Damjanović da Mrdak daju novo, veoma odgovorno funkcionersko mjesto u državnoj upravi.

VIJESTI

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …