Gorivo jeftinije od dva do sedam centi

Ministarstvo energetike i rudarstva obavještava da od datuma 21.11.2023. godine važe sledeće cijene naftnih derivata:

BMB 98 – 1.55 eur/l ( -0,02 ),

BMB 95 -1.51  eur/l ( -0,02),

Lož ulje – 1.44 eur/l ( -0,07 ),

Eurodizel -1.48 eur/l (-0,07).

Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata („Službeni list CG“ ,broj 23/2021) , naredni obračun će se obaviti  04. decembra a  eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 05 decembra 2023.godine.

Provjerite slična mjesta

VAŽNO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA REGIONALNOG VODOVODA ZORANA LAKUŠIĆA

Elaborat o rezultatima izvedenih hidrogeoloških istraživanja prilikom procjene uticaja izgradnje privremene ustave na rijeci Morači …