Viši sud spriječio prodaju vrijedne imovine u Budvi

Viši sud ukinuo je presudu Osnovnog suda u Kotoru i tom sudu vratio na ponovno odlučivanje o prodaji 2.500 kvadrata najatraktivnijeg komada zemlje na samoj pjeni od mora u Budvi – pomoćnog stadiona Lugovi na ulazu u grad, koji je i dalje u katastru upisan na ugašeni fudbalski klub Mogren.

“Ukida se presuda Osnovnog suda u Kotoru i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, a glavna rasprava da se održi pred drugim sudijom”, piše u presudi u koju su “Vijesti” imale uvid.

Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva, na čijem je čelu Đorđe Zenović, osporio je rješenje o izvršenju javnog izvršitelja koje je aminovao Osnovni sud, kojim je trebalo da se na ime duga koje nekadašnji prvak Crne Gore u fudbalu isplati 50 hiljada eura N. B. iz Zrenjanina.

Viši sud je time potvrdio da je nedopustivo izvršenje na imovini na kojoj nema upisanog prava svojine nego korišćenja.

Resorni Sekretarijat osporio je sva rješenja koja su unazad nekoliko godina donosili javni izvršitelji, nakon što su brojni dužnici pokrenuli sporove kako bi se naplatili od ugašenog fudbalskog kluba, na koji je jedina imovina ostao komad zemlje na Lugovima.

Kako se FK Mogren, koji je bio u stoodstotnom vlasništvu Opštine vodi kao korisnik parcele, a ne vlasnik, odnosno nema svojinu, to je i Sekretarijat za zaštitu imovine osporio rješenja kako bi se spriječila prodaja višemilionske vrijedne parcele.

Kako piše u obrazloženju Višeg suda, kotorski Osnovni sud je u septembru prošle godine odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev Sekretarijata za zaštitu imovine kojim je traženo da se izvršenje određeno rješenjem javnog izvršitelja iz oktobra 2018. proglasi nedopuštenim.

Opština je tražila izuzeće sudije u tom sporu, te da je kotorski sud pogrešno zaključio da je izvršni dužnik FK Mogren postojao kao pravno lice u vrijeme pokretanja izvršnog postupka, odnosno donošenja rješenja o izvršenju javnog izvršitelja.

“Rješenje o brisanju FK Mogren iz registra sportskih organizacija Uprave za mlade i sport donijeto je 27. juna 2016, dok je rješenje o izvršenju donijeto 9. oktobra 2018, u vrijeme kada fudbalski klub nije imao parničnu sposobnost. Prvostepeni sud je propustio da utvrdi činjenicu da parcela koja je predmet izvršenja po svojoj namjeni zelena površina – livada prve klase, da se radi o sportskom objektu, stadionu grada Budve i da samim tim predstavlja dobro u opštoj upotrebi. Samim tim, predmet izvršenja kako je to propisano odredbom člana 203 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju ne mogu biti dobra u opštoj upotrebi. Izvršni dužnik FK Mogren nije vlasnik katastarske parcele, već nosilac prava korišćenja, dakle nema pravo svojine (raspolaganja), pa samim tim izvršenje je nedopušteno”, piše u tužbi Opštine Budva, koju je prihvatio Viši sud.

U presudi Višeg suda se navodi da je prvostepeni sud bio dužan da cijeni činjenice isticane u toku postupka – povjerilac je trebalo da dostavi dokaz da je FK Mogren nosilac prava svojine na toj katastarskoj parceli.

“Ostalo je nerazjašnjeno kako je FK Mogren nakon brisanja iz Registra sportskih organizacija ostao upisan u Registru poreskih obveznika, te kako je i ako upisan na spornim nepokretnostima sa pravom korišćenja istima mogla raspolagati kao titular prava svojine. Zbog svega navedenog, prvostepena presuda je morala da bude ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje”, piše u presudi Višeg suda.

Provjerite slična mjesta

Živković: Stekli su se uslovi da se popis održi, pozivamo građane da se slobodno izjasne

Stekli su se uslovi da se popis održi i pozivamo sve građane i građanke da …