Ministarstvo poljoprivrede: Kandić Perović nije na Vladi imenovana za za glavnu inspektorku za poljoprivredu

inistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pruža punu podršku i saradnju ODT-u i MUP-u u vezi sa jučerašnjom akcijom koju su sproveli protiv određenih državnih službenika našeg Ministarstva i drugih pravnih i fizičkih lica, saopšteno je iz ovog Vladinog resora povodom hapšenja inspektorke Dragane Kandić Perović. 

U MPŠV kažu da je Dragana Kandić-Perović dugogodišnji službenik Ministarstva i jedan od prijavljenih kandidata za interni oglas objavljen od strane Uprave za ljudske resurse za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za poziciju glavnog inspektora za poljoprivredu, vino i ribarstvo.

-Cjelokupan postupak, u skladu sa važećim propisima, sprovela je Uprava za ljudske resurse koja prilikom kontrole dokumentacije svih prijavljenih kandidata obavezno provjerava da li se kandidati nalaze u registru kaznene evidencije. Kako za istu nisu dobili ikakve podatke iz registra kaznene evidencije, a kako je ispunjavala i ostale opšte i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, samim tim nisu postojale ni zakonske smetnje za njeno prijavljivanje na navedeni interni oglas, nakon čijeg sprovođenja je od strane Uprave za ljudske resurse ministru Jokoviću dostavljena lista za izbor kandidata, na kojoj se našla samo gospođa Kandić-Perović kao jedini kandidat koji je zadovoljio sve uslove predmetnog oglasa – pojašnjavaju u Ministarsvu.

Dodaju da je “ministar kao starješina državnog organa je u zakonskoj obavezi da donese odluku o izboru kandidata sa dostavljene liste za izbor kandidata i pošalje Vladi na saglasnost, kao sastavni dio zakonske procedure jer Zakon o državnim službenicima i namještenicima propisuje da “glavnog inspektora, uz saglasnost Vlade, postavlja starješina državnog organa”.

-Tako su u ovom slučaju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministar Vladimir Joković i Vlada Crne Gore, maksimalno ispoštovali sve zakonske procedure i korake u cilju donošenja odluke o postavljenju glavnog inspektora, koja odluka na kraju nije ni donijeta, iako se u medijima uporno potencira kako je gospođa Kandić-Perović imenovana na sjednici Vlade za glavnu inspektorku za poljoprivredu, vino i ribarstvo, kao što su neistiniti i navodi medija da je ista i sekretarka Ministarstva. Jedina tačna informacija je da koleginica Kandić-Perović trenutno obavlja poslove načelnice direkcije za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje, sa ovlašćenjem za vršenje inspekcijskog nadzora – dodaju u Ministarstvu. 

Kažu i da što se tiče konkretnog slučaja i jučerašnje akcije ODT-a i Uprave policije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede osumnjičenom proizvođaču nije isplatilo premiju za 2023. godinu iz razloga što je u poslednje dvije godine uvedena nova procedura da se za najveće proizvođače i za one koji se procijene kao sumnjivi na teren šalje superkontrola koja je uvijek u različitom sastavu i formira se na predlog ministra.

-Tek poslije superkontrole i utvrđenog stvarnog stanja vrši se isplata premija. Otežavajuća okolnost u ovoj godini je to što Crnoj Gori ozbiljno prijeti afrička kuga svinja, koja je zastupljena u svim zemljama u regionu i pojavom jednog slučaja morala bi biti uništena cijela populacija svinja u datom regionu. Kako zakon nalaže, a koji se odnosi na sprečavanje prenosa bolesti afričke kuge, na farmama svinja je dozvoljen ulaz samo ovlašćenim licima uz adekvatnu opremu. Sve ovo je onemogućilo izlazak superkontrole, bez koje svakako navedeni proizvođač ne bi bio isplaćen – dodaju u saopštenju. 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede se, kako su rekli, zahvaljuje službenicima ODT-a i Uprave policije na maksimalno korektnom i profesionalnom sprovođenju svog dijela posla i izvršavanja zakonskih procedura i obaveza.

-Čvrsto smo saglasni da svako za koga se osnovano sumnja da je prekršio zakon i za koga se to i dokaže, treba i mora biti procesuiran i adekvatno sankcionisan i stojimo svim organima na raspolaganju za dalju saradnju u cilju ispunjavanju zajedničkog zadatka – zaključuju. 

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Ova temperatura tijela je tajna dugog života

Iako se do sada smatralo da je idealna telesna temperatura 36,6 stepeni Celzijusa, poslednja istraživanja …