Pošta Crne Gore uputila zahtjev regulatoru za povećanje cijena usluga

Pošta Crne Gore je 6. oktobra uputila zahtjev Agenciji za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) i inicirala povećanje cijena usluga iz segmenta univerzalnog servisa. Saglasnost na novi cjenovnik EKIP, kao regulator, treba da da najkasnije u roku od 45 dana od dana dostavljanja zahtjeva.

Iz ove državne kompanije nijesu odgovorili i precizirali kolike su predložene cijene i za koliko su veće od postojećih. Prema saznanjima Pobjede Pošta CG je zatražila da cijene pojedinih usluga porastu od 50 do 100 odsto.

– U vezi sa predviđenim povećanjem cijena, naš stav je da ne navodimo predložene cijene i nivo povećanja cijena usluga do odobrenja regulatorne Agencije – kazali su Pobjedi iz Pošte CG , ipak dodajajući da je planirano povećanje cijena od 20 centi pa naviše, u zavisnosti od usluge.

Zahtjev

Iz Pošte CG su naveli da je prijedlog za promjenu cijena univerzalnih usluga upućen nakon što 12 godina nije bilo cjenovnih korekcija ovih usluga. Podsjetili su da promjene cjenovnika univerzalnih usluga analizira i odobrava EKIP, s obzirom na to da je riječ o uslugama od javnog značaja.

– U ovom trenutku prijedlog Pošte CG je u skladu sa zakonom propisanoj proceduri u fazi razmatranja pred nadležnim organom. Cijene univerzalnih usluga Pošte CG će tek sa pomenutim povećanjem, ukoliko bude odobreno, biti u nivou sa cjenovnim politikama pošta iz zemalja okruženja – tvrde iz Pošte CG i dodaju da

primjera radi usluga dostave preporučenog pisma do 20 gr u ovom trenutku na cijeloj teritoriji Crne Gore košta 70 centi, a običnog pisma 30 centi.

Propisano je da EKIP kao regulator da na cijene univerzalne poštanske usluge utvrđene od strane Pošte CG, saglasnost daje Agencija, najkasnije u roku od 45 dana od dana dostavljanja.

Iz EKIP-a su potvrdili da cijene univerzalnih poštanskih usluga koje pruža Pošta CG nijesu mijenjane od 2012. godine. Naveli su da je Agencija 2012. godine donijela pravilnik o kriterijumima za određivanje cijena univerzalne poštanske usluge, kojim su razrađeni zakonski kriterijumi za određivanje cijena univerzalnih poštanskih usluga, odnosno dati su parametri za određivanje da li su ove cijene pristupačne i istovremeno zasnovane na realnim troškovima za njihovo efikasno obavljanje.

Članom 15 Zakona o poštanskim uslugama propisano je da cijena univerzalne poštanske usluge mora biti ista za sve korisnike na cijelom području na kojem univerzalni poštanski operator pruža usluge, pristupačna, zasnovana na realnim troškovima i podsticajna za efikasno obavljanje univerzalnih poštanskih usluga, besplatna za pojedine vrste usluga koje koriste lica sa oštećenim ili djelimično oštećenim vidom, transparentna i određena na način da pojedinim korisnicima usluga ne daje prednost u odnosu na druge korisnike usluga pod istim ili sličnim uslovima.

Komercijalne usluge
Pošta CG pored univerzalnih usluga pruža i komercijalne poštanske usluge.

Cijene komercijalnih usluga su ove godine promijenjene i novi cjenovnik za usluge novčanog poslovanja je u primjeni od 8. maja, a za ostale usluge od 1. juna ove godine. Korekcije cjenovnika komercijalnih usluga rezultat su analize situacije na tržištu, cjenovnih politika operatora iz regiona, cijena konkurencije i vezanih troškova – rekli su iz Pošte CG.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Predstavnici Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore posjetili Regionalni vodovod

Predstavnici Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore (IRF), na čelu sa Nikolom Milosavljevićem, direktorom Sektora za kredite …