STRAZBUR: Država da isplati Bajčetiću 4,5 hiljada eura

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku na osnovu koje je Vlada Crne Gore obavezna da u naredna tri mjeseca ispati 4.500 eura bivšem funkcioneru Pokreta za promjene (PzP) Nikoli Bajčetiću zbog naknade nematerijalne štete.

„Evropski sud donio je odluku u predmetu Bajčetić protiv Crne Gore i odlučio da predstavku izbriše sa liste predmeta u skladu sa članom 39 Konvencije (prijateljsko poravnanje), a nakon što se uvjerio da je prijateljsko poravnanje zasnovano na poštovanju ljudskih prava zajemčenih Konvencijom i Protokolima uz nju, te nije našao razloge koji bi opravdali dalje ispitivanja predstavke”, navodi se u saopštenju

Odluka donijeta je po dostavljanju deklaracija o prijateljskom poravnanju na osnovu koje se Bajčetić saglasio da se odriče bilo kakvih daljih pritužbi protiv Crne Gore, pod uslovom da se Vlada Crne Gore obaveže da će mu na ime nematerijalne štete i troškova i izdataka isplatiti iznos od 4.500 eura.

“Vlada Crne Gore je u obavezi da isplati ex gratia podnosiocu predstavke gore navedeni iznos u roku od tri mjeseca od dana objave predmetne odluke, a u slučaju da navedeni iznos ne bude isplaćen u navedenom roku, Vlada Crne Gore je u obavezi da isplati zateznu kamatu koja je zasnovana na najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke uz dodatak od tri procentna poena”, navodi se u saopštenju ES.
Isplata naknade nematerijalne štete i troškova i izdataka, predstavljaće konačno razrješenje slučaja.

“Mogućnost okončanja postupka putem prijateljskog poravnanja u skladu je sa novom procedurom rada koja je u primjeni pred Evropskim sudom, prema kojoj je postupak podijeljen u dvije faze: vanraspravnu fazu („non-contentious phase“ – NCP) koja omogućava stranama u sporu da razmotre mogućnost zaključenja prijateljskog poravnanja i raspravnu fazu („contentious phase“), u kojoj strane u sporu iznose pravnu argumentaciju o prihvatljivosti i osnovanosti predstavke”, navodi se u izvještaju

U prijedlogu deklaracije o prijateljskom poravnanju, državi je predočeno da isplati ex gratia podnosiocu predstavke na ime naknade nematerijalne štete i troškova i izdataka iznos od 4.500 eura.

“Nakon temeljnog i sveobuhvatnog ispitivanja i analiziranja dostavljene dokumentacije i utvrđivanja relevantnih činjenica od značaja za predmetni postupak, a u nedostatku procesnih osnova za osporavanje predstavke po osnovu neprihvatljivosti, prihvaćen je prijedlog deklaracije o prijateljskom poravnanju, koji je u skladu sa svojom sudskom praksom državi Crnoj Gori ponudio Evropski sud”, navodi se u saopštenju.

Prijateljsko poravnanje u predmetu Bajčetić protiv Crne Gore zaključeno je nakon što je Vlada Crne Gore prethodno dala saglasnost za zaključenje istog, a u cilju poštovanja ljudskih prava ustanovljenih Konvencijom i Protokolima uz nju, koji obavezuju državu Crnu Goru.

“Konačno, ukazujemo da se promptni odgovor vlasti tokom istrage u postupcima torture i zlostavljanja smatra ključnim radi održavanja povjerenja javnosti u rad pravosudnih institucija. Osnovna svrha istrage jeste obezbjeđivanje djelotvorne primjene domaćih zakona kojima je zabranjeno mučenje i nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u predmetima koji uključuju policijske službenike, te odgovornosti za zlostavljanja do kojih dođe u okviru njihove nadležnosti”, navodi se u saopštenju.

Preduzete radnje u izviđaju i u fazi istrage moraju biti u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima koji se zahtijevaju za adekvatnu, djelotvornu, temeljnu, nezavisnu i brzu istragu.

RTCG

Provjerite slična mjesta

VAŽNO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA REGIONALNOG VODOVODA ZORANA LAKUŠIĆA

Elaborat o rezultatima izvedenih hidrogeoloških istraživanja prilikom procjene uticaja izgradnje privremene ustave na rijeci Morači …