Od danas obavezna upotreba zimskih guma: Propisane i žestoke kazne

U Crnoj Gori od danas počinje primjena Naredbe o vremenskom periodu i putu, odnosno dijelovima puta na kojima je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu za sva motorna vozila.

Naime, članom 132 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano je da u u periodu od 15. novembra do 1. aprila sva vozila kategorija M i N (vozila za prevoz putnika i vozila za prevoz tereta) koja učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova (sniježnih padavina ili kad se na kolovozu nalazi snijeg, led ili poledica) moraju na svim točkovima imati pneumatike za zimsku upotrebu.

Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je četiri milimetra..

Za pojedine vrste i kategorije vozila na određenom putu ili dijelu puta,u određeno vrijeme, obaveza upotrebe pneumatika za zimsku upotrebu može se utvrditi bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi. Dakle, kada se vozač kreće na dijelu puta koji je obuhvaćen Naredbom, na vozilu moraju biti postavljeni pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima, minimalne dubine šare 4 mm. Takođe, kada na ostalim djelovima i dionicama puta, koji nijesu obuhvaćeni Naredbnom, postoje zimski uslovi (sniježne padavine, na kolovozu snijeg, led ili poledica), na vozilu moraju biti postavljeni pneumatici za zimsku upotrebu, na svim točkovima. Ukoliko se vozač kreće putem ili dionicom puta, koja nije obuhvaćena Naredbom, a na kolovozu nijesu zimsku uslovi, na vozilu ne moraju biti zimski pneumatici.Za vozila kategorije M2, M3, N2 i N3 (lake i teške autobuse, srednja i teška teretna vozila) obavezni dio zimske opreme je i lopata, osim za vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu. Na vozilima se ne smiju postavljati pneumatici sa klinovima. Imajući u vidu trenutne meteo uslove, relativno visoke temperature za ovo doba godine, te da na putevima u Crnoj Gori još uvijek nijesu nastupili zimski uslovi, službenici saobraćajne policije će u narednim danima, dok se meteo uslovi ne promijene na gore, kroz preventivne aktivnosti, upozoravati vozače, na obavezu upotrebe zimskih pneumatika. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, da iskoriste trenutne povoljne meteo uslove i svoja vozila pripreme za vožnju u zimskim uslovima i na taj način, pored obaveze poštovanja Zakona, doprinesu kako svojoj, tako i bezbjednosti saputnika i ostalih učesnika u saobraćaju- naveli su ranije iz Uprave policije.

KAZNENE ODREDBE:

U članu 315 stav 1 tačka 8a propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura do 6.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice koje naredi ili dozvoli da u periodu od 15. novembra do 1. aprila u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova učestvuje vozilo kategorije M ili N koje na svim točkovima nema pneumatike za zimsku upotrebu ili koje ne ispunjava i druge uslove u pogledu zimske opreme propisane ZOBS-om (član 132 stav 1 i 3).

Za prekršaj iz navedenog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 800 eura, a preduzetnik novčanom kaznom od 1.200 eura do 3.000 eura.

U članu 316 stav 1 tačka 15 propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 2.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice, koje naredi ili dozvoli da u periodu od 15. novembra do 1. aprila u saobraćaju učestvuje vozilo čija je dubina šare na gazećoj površini pneumatika manja od 4 mm (član 132 stav 2).

Za prekršaj iz navedenog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura, a preduzetnik novčanom kaznom od 600 eura do 2.000 eura.

U članu 317 stav 1 tačka 14 propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice, ako naredi ili dozvoli da njegovo vozilo, u vrijeme važenja naredbe, učestvuje u saobraćaju bez pneumatika za zimsku upotrebu (član 132 st. 4 i 5).

Za prekršaj iz navedenog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 600 eura, a preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

U članu 318 stav 1 tačka 10 propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana kazniti za prekršaj vozač koji u periodu od 15. novembra do 1. aprila, za vrijeme zimskih uslova, u saobraćaju učestvuje vozilom kategorije M i N koje na svim točkovima nema pneumatike za zimsku upotrebu ili koje ne ispunjava druge uslove u pogledu zimske opreme propisane Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevina (član 132 stav 1 i 3).

U članu 320 stav 1 tačka 26 propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 120 eura do 400 eura kazniti za prekršaj vozač koji u periodu od 15. novembra do 1. aprila učestvuje u saobraćaju vozilom čija je dubina šare na gazećoj površini pneumatika manja od 4 mm (član 132 stav 2).

U članu 322 stav 1 tačka 31a propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 80 eura do 250 eura kazniti vozač koji učestvuje u saobraćaju na putu vozilom koje nema zimsku opremu, a na snazi je naredba (član 132 stav 4).

DAN

Provjerite slična mjesta

Živković: Stekli su se uslovi da se popis održi, pozivamo građane da se slobodno izjasne

Stekli su se uslovi da se popis održi i pozivamo sve građane i građanke da …