Budućnost aerodroma oprezno sagledati, Air Montenegro širi flotu

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u predlogu budžeta za 2024. godinu planiralo je neophodna finansijska sredstva kako bi postupak eksproprijacije započeo početkom naredne godine i uz završetak neophodne tehničke i ugovorne dokumentacije počeo nastavak izgradnje auto-puta, rekao je u intervjuu za Portal RTCG ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović.
Istakao je da je Ministarstvo na čijem je čelu u predlogu budžeta za 2024. godinu planiralo neophodna finansijska sredstva kako bi postupak eksproprijacije započeo početkom naredne godine.

Kada se može očekivati nastavak gradnje auto-puta Bar-Boljare i kakav je Vaš stav po pitanju načina finansiranja tog projekta?

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u saradnji sa Monteputom intenzivno radi na stvaranju uslova za nastavak izgradnje auto-puta.

Kao što je javnosti poznato, u prethodnom periodu su obezbijeđena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 6,8 miliona eura za izradu idejnih projekata za dionicu Mateševo-Andrijevica i dionicu Smokovac-Farmaci (obilaznica Podgorica), kao i za izradu Studije opravdanosti auto-puta Bar-Boljare.

Takođe, dodatno su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od šest miliona eura za ažuriranje Studije opravdanosti auto-puta Bar-Boljare i pripremu glavnog projekta sa pratećom tenderskom i tehničkom dokumentacijom za onu dionicu koja se kroz ažuriranje Studije pokaže kao prva naredna koju treba realizovati.

Navedena dokumentacija se finansira uz podršku Evropske komisije kroz mehanizam koji je označen kao Investicioni okvir za Zapadni Balkan, i istu izrađuje konzorcijum evropskih kompanija na čiju dinamiku izrade Ministarstvo, kao korisnik sredstava, i investitor, nema potpuni uticaj.

S obzirom da izrada i završetak navedenih dokumenata kasni, nastavak izgradnje auto-puta u 2024. godine zavisi od modela ugovaranja radova.

Međutim, s obzirom da početku izvođenja radova prethodi niz aktivnosti, kao npr. eksproprijacija zemljišta, možemo potvrditi da je Ministarstvo u predlogu budžeta za 2024. godinu planiralo neophodna finansijska sredstva kako bi postupak eksproprijacije započeo početkom naredne godine i uz završetak neophodne tehničke i ugovorne dokumentacije, započeo nastavak izgradnje auto-puta.

Kakav je plan Vlade za dalji razvoj avio-kompanije ToMontenegro?

Uz sve osobenosti koje se odnose na geografski položaj i tržišnu poslovnu politiku, Air Montenegro od nacionalnog je značaja i ključan je za povezanost Crne Gore sa svijetom.

U skladu sa potrebama putnika i upotpunjavanja turističke ponude Crne Gore, kao cjelogodišnje turističke destinacije u razvoju, Air Montenegro konstantno radi na širenju flote i destinacija sa kojima povezujemo našu zemlju.

U avgustu ove godine kompanija je postala članica Međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz IATA, što omogućava uspostavljanje code-share ugovora i drugih međunarodnih sporazuma.

Ove zime kompanija letjeti ka pet destinacija (Beograd, Ljubljana, Cirih, Istanbul I Rim), od čega od 15. decembra i ka Rimu kao novoj destinaciji ka kojoj ćemo saobraćati po prvi put. Letovi ka Istanbulu odvijaće se iz Podgorice i Tivta.

U cilju širenja flote i nesmetanog obavljanja planiranih letova kompanija je ranije objavila javne pozive za zakup tri aviona.

Jedan avion će biti zakupljen na period od januara do marta, a druga dva će saobraćati tokom ljetnje sezone, od 1. aprila do 31. oktobra 2024. godine. Kompanija je 31. oktobra potpisala ugovor o zakupu aviona Airbus A320 sa hrvatskom kompanijom Trade Air.

Riječ je o evropskom operatoru, sa značajnim referencama u oblasti pružanja ACMI usluga i čarter saobraćaju, čiji avion će saobraćati na destinacijama sa kojih se očekuje povećana tražnja putnika za Crnom Gorom kao turističkom destinacijom.

Najavljene promjene na tržištu, ukidanje određenih linija od strane drugih kompanija ostavlja dodatni prostor za širenje ponude nacionalnog avio-prevoznika i ponovo dokazuje značaj kompanije za povezivanje Crne Gore sa evropskim metropolama i drugim destinacijama. U kompaniji pratimo razvoj tržišta i u odnosu na potrebe putnika i tržišnu dinamiku nastojaćemo širiti našu ponudu.

Air Montenegro će i dalje nastaviti da ulaže maksimalne napore i doprinosi ostvarenju pozitivnih ekonomskih rezultata ukupne privrede države. U ovom procesu, od posebnog je značaja uloga Vlade u definisanju tržišne politike i pružanju podrške Air Montenegru, kao nacionalnom avio-prevozniku, naročito kada je riječ o otvorenosti tržišta i održavanju ravnoteže njegove konkurentnosti.

Hoćete li podržati davanje aerodroma u Podgorici i Tivtu koncesionarima na upravljanje?

Aerodrom Tivat, pored aerodroma Podgorica, upravo postaje dio indikativnog proširenja Trans-evropske transportne mreže na prostoru Zapadnog Balkan, što govori o njegovom prepoznatom strateškom značaju.

Ministarstvo je prema Transportnoj zajednici Jugoistočne Evrope iniciralo analizu razvoja aerodroma u okruženju sa fokusom na razvoj infrastrukture i modalitete poslovanja, uz prikazano stanje prije i nakon sprovedenih procesa restrukturiranja i završetak ove analize se očekuje uskoro.

Budućnost aerodroma Crne Gore mora biti oprezno sagledana, u svijetlu izmijenjenih tržišnih i ostalih okolnosti, u odnosu na trenutak pokretanja koncesionog postupka, koji još uvijek nije okončan.

Ako bismo pratili uspješna iskustva iz okruženja i šire, mogli bismo reći da je koncesioni aranžman poželjan modalitet i za Crnu Goru, ali konačna odluka ne smije biti ishitrena, i mora biti zasnovana na kvalitetnim analizama, zato je u prvim danima mandata, preuranjeno iznositi konačne stavove.

Šta ćete uraditi po pitanju modernizacije željezničke mreže i na koji način ćete uvesti red u željeznička preduzeća koja godinama loše posluju?

Pitanje poslovanja željezničkih preduzeća je jedno od gorućih pitanja duži vremenski period unazad, i razlozi za takvo stanje su brojni i ne mogu biti izolovani u odnosu na širi ekonomski kontekst poslovanja ovih preduzeća. Činjenica da željezničko tržište mora i jeste već liberalizovano, konkurenciju nameće kao imperativ poslovanja.

Neophodna je snažnija privredna saradnja regiona, koji Crnu Goru mora ponovo prepoznati kao poželjnu, efikasnu i bezbjednu rutu za svoj teret. Ministarstvo je nedavno sprovelo odgovarajuću analizu poslovanja željezničkih preduzeća, i predstoji nam dodatna analiza na osnovu Ugovora koji je potpisan sa Svjetskom bankom, kroz koji će se sagledati organizaciona struktura za oblast saobraćaja generalno.

RTCG

Provjerite slična mjesta

VAŽNO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA REGIONALNOG VODOVODA ZORANA LAKUŠIĆA

Elaborat o rezultatima izvedenih hidrogeoloških istraživanja prilikom procjene uticaja izgradnje privremene ustave na rijeci Morači …