Radulović stopirao sjednicu Savjeta ACV

Sjednica Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) na kojoj je trebalo da se verifikuje odluka o smjeni vršioca dužnosti direktora ACV Milete Nikolića juče nije održana, jer je njeno odlaganje zahtijevalo Ministarstvo pomorstva i saobraćaja.

Smjena Nikolića za koju su glasala četiri člana Savjeta Slobodanka Burić, Ćamil Kujević, Edis Ćatović i Milijana Knežević bila je u ponedjeljak. Predsjednik Savjeta Dejan Stojanović na ovoj sjednici je bio preglasan nakon čega je uputio zahtjev Vladi da razriješi četiri člana Savjeta jer su “ nezakonito smijenili Nikolića po anonimnoj prijavi”.

“Vijesti” imaju uvid u tu prijavu koja je stigla u ACV u kojoj se ukazuje na navodne nezakonite radnje Nikolića.

Potom je Savjetu stigao dopis iz Ministarstva saobraćaja, kojim rukovodi ministar Filip Radulović, da se odloži sjednica.

Suspendovanje rada Savjeta
“Imajući u vidu nadležnosti Ministarstva saobraćaja i pomorstva propisane Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave u smislu ovog resora koji vrši nadzor nad radom Agencije potrebno je da sjednicu odliožite za 15 dana. Pošto je u toku postupak izbora dužnosti direktora ACV smatramo da je odlaganje sjednice za 15 dana potrebno kako bi se sveobuhvatno sagledala dokumentacija kandidata dostavljena na konkursu. S obizorm na ovo potrebno je da nas sedam dana ranije prije održavanja sjednice informišete o ovome”, navedeno je u dopisu u koji “Vijesti” imaju uvid.

Izvor “Vijesti” iz ACV tvrdi da se do sada ovakvo postupanje ministarstva nije desilo i da nije zakonito.

“Na ovakav način ministar suspenduje rad Savjeta i onemogućava da se verifikuje donesena odluka o razrješenju Milete Nikolića. Zakonom o vazdušnom saobraćaju (član 5) propisuje da je Agencija nezavisno pravno lice, pa je nejasno s kojim pravom, odnosno s kojim osnovom, ministar saobraćaja može da zaustavi održavanje sjednice Savjeta Agencije i time spriječi da ovo tijelo ostvaruje svoju zakonom definisanu ulogu. Podsjestiću da je raniji Savjet koji je smijenila Vlada Dritana Abazovića predložio da se za direktora Agencije izabere Vladislav Vlahović, pukovnik u penziji, što je tadašnje Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) odbilo zašto što Vlahović nema zakonom propisanu školsku spremu za to radno mjesto, a i ispunjava uslove za odlazak u penziju po sili zakona, pa sa takvim licem shodno Zakonu o radu nije moguće zaključiti ugovor o djelu. Taj konkurs još nije zatvoren. U svom dopisu ministar je zatražio 15 dana da bi se nupoznao sa dokumetacijom vezanom za izbor direktrora. Ispada da je mladom i energičnom ministru potrebno 15 dana da bi pročitao par papira i uvjerio se da Vlahović stvarno nema zakonom utvrđeni fakultet za obavaljanje direktorske pozicije i da je shodno odredbama Zakona o radu ispunio uslove za odlazak u penziju po sili zakona”, kazao je izvor “Vijesti”.

Da se upoznaju sa dokumentacijom
“Vijesti” su pitale Ministarstvo saobraćaja u skladu sa kojim zakonom je traženo odlaganje sjednice i da se sedam dana ranije obavijesti o održavanju sjednice, kao i da li mogu da navedu primjer kada je u ranijem periodu Ministarstvo saobraćaja od nekog nezavisnog pravnog lica tražilo da ga izvijesti o održavanju sjednice savjeta, odnosno, odbora direktora.

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …