Glavni grad i Women4Cyber Montenegro: Međunarodnom saradnjom do sajber otpornosti

U sklopu inicijativa za jačanje sajber sigurnosti, gradonačelnica Glavnog grada, Prof. dr Olivera Injac, ugostila je predstavnike organizacije Women4Cyber Montenegro, predsjednicu dr Andreju Mihailović i potpredsjednicu Denisu Kurtagić.
Sastanak je bio fokusiran na razvoj sajber kapaciteta, podizanje svijesti o sajber rizicima, izgradnju sajber otpornosti i, posebno, na značaj međunarodne saradnje u ovim naporima.
Podizanje svijesti o sajber bezbjednosti na nacionalnom nivou je jedan od esencijalnih preduslova za kreiranje stimulativnog ambijenta za kontinuiran ekonomski razvoj i digitalnu transformaciju. Ovaj sastanak je postavio temelje za dalje jačanje sajber sigurnosti u Crnoj Gori, sa jasnim fokusom na međunarodnu saradnju i koordinisan inkluzivan odgovor na sve razuđeniji spektar sajber prijetnji.
Sastanak je bio prilika da se osvijetle i najnoviji trendovi u sajber prijetnjama, koji zahtijevaju adaptibilne i proaktivne strategije zaštite. U tom kontekstu, razgovarano je o potrebi razvoja agilnih sajber odbrambenih taktika, koje su u skladu sa EU standardima i reflektuju Crnu Goru kao pouzdanog partnera u međunarodnoj zajednici.
Gradonačelnica Injac, koja posjeduje respektabilnu ekspertizu u oblasti sajber bezbjednosti, ukazala je na strateški značaj sinergije sa međunarodnim partnerima za razvoj naprednih sajber odbrambenih mehanizama, budući da u eri u kojoj su sajber prijetnje bez granica, sajber rezilijentnost zavisi od naše sposobnosti da sarađujemo preko granica.
Kao rezultat ovog sastanka, dogovorene su inovativne inicijative koje će obuhvatiti razvoj interaktivnih edukativnih modula i kampanja za podizanje svijesti, dizajniranih da osnaže građane u suočavanju sa sajber izazovima. Ove inicijative će biti usmjerene ka stvaranju kulture sajber bezbjednosti koja je ugrađena u temelje društva, osiguravajući da svaki pojedinac postane integralni dio sajber odbrambenog štita. Inicijative će, takođe, doprinijeti stvaranju otpornog i informisanog društva, koje je ne samo spremno da se odupre sajber prijetnjama, već i da aktivno učestvuje u globalnom sajber prostoru, uz podršku i saradnju međunarodnih partnera.
„Women4Cyber Montenegro” je osnovano kao predstavništvo Women4Cyber Mari Kert – Fondacija Saint Aubyn (W4C), neprofitne evropske organizacije sa sjedištem u Briselu (Kraljevina Belgija), koja je osnovana 2019. godine od strane Evropske organizacije za sajber bezbjednost (ECSO) i Guardtime-a. Cilj organizacije je podizanje svesti ka rodno inkluzivnoj zajednici sajber bezbjednosti. W4C se fokusira na promociju i podsticanje razvoja sajber bezbjednosnih kapaciteta u skladu sa nacionalnim i EU politikama, uz afirmaciju učešća žena u istraživanjima, inovacijama (R&I), tržištu rada u oblasti sajber bezbjednosti.

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …