Uništeno 19.591 kilogram banana zbog pesticida

Inspektori su u septembru uništili 19.591 kilograma banana koje su sadržale pesticide u većoj količini od dozvoljene, piše u izvještaju Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u koji je Portal RTCG imao uvid.

Kako se navodi u dokumentu, banane koje su uništene jer je u njima pronađen nedozvoljeni pesticid hlorpirifos – koji je u Crnoj Gori otpuno zabranjen, dok je na primjer u Srbiji dozvoljen za tretiranje šećerne reope.

U izvještaju za septembar se navodi da je zbog pesticida formetanat koji je takođe zabranjen u zemljama Evropske unije zbog sumnje da može da utiče na zdravlje ljudi, uništeno 2.700 kilograma nektarina.

Inspektori su uništili i dvije pošiljka hrane za životinje u količini od 20.580 kilograma jer im je prošao rok upotrebe.

Osim uništene hrane u nebezbjedne pošiljke se ubrajaju i one koje su vraćene.

Inspektori su vratili u septembru sa granice, dvije pošiljke hrane za životinje u količini od čak 48.900 kilograma i 21.104 kliograma limuna.

Vraćena je i pošiljka kornišona u količini od 1.786 kilograma, te 10.774 kilograma paradajza i jedna pošiljka krastavca u količini od 2.229 kilograma i grožđa u količini od 8.298 kilograma.

“Cilj kontrola je provjera stepena ispunjenosti propisanih zahtjeva u oblasti zdravstvene zaštite bilja, sjemena i sadnog materijala, sredstava za zaštitu i ishranu bilja, bezbjednosti hrane i drugih zakona iz nadležnosti ove inspekcije. U izvještajnom periodu nastavljene su kontrole u oblasti bezbjednosti hrane odnosno rezidua pesticida i drugih kontaminenata u hrani. Vršena je i kontrola: zdravstvenog stanja bilja i praćenje štetnih organizama, prijava za proizvodnju u postupku sertifikacije sjemena i sadnog materijala, uslova za rasadnike, sredstava za zaštitu i ishranu bilja na fizičko-hemijske osobine, kvaliteta sjemena u prometu i uslova za njihovo skladištenje i čuvanje i uzorkovanje radi ispitivanja radioaktivnosti”, navodi se u dokumentu.

Kada je u pitanju kontrola izvoza, fitosanitarna inspekcija je pri izvozu izvršila pregled 528 pošiljki i izdala: 487 fitosertifikata za izvoz: brašna, merkantilnog krompira, stonog grožđa, borovnica, pečurki, ljekovitog bila, rezane drvene građe i hrane za životinje i 41 fitosertifikata za reexport.

“Fitosanitarni inspektori su u izvještajnom periodu naplatili naknade u iznosu od 55.251,03 eura”, precizirano je u dokumentu.

U septembru je pregledano 2000 pošiljke (uvoz/izvoz) i to: 1. 400 pošiljki pri uvozu; 60 pošiljki u provozu; 487 pošiljki za izvoz; 41 pošiljki za reexport i izdato je 12 rješenja o zabrani uvoza.

“Ukupno je uzeto 381 uzoraka pri uvozu od čega je za 11 uzoraka laboratorijski utvrđeno da ne odgovaraju propisanim zahtjevima. U septembru, labaoratorijski je ispitano 27,21 odsto pošiljki iz uvoza”, zaključeno je u izvještaju o hrani za septembar.

RTCG

Provjerite slična mjesta

VAŽNO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA REGIONALNOG VODOVODA ZORANA LAKUŠIĆA

Elaborat o rezultatima izvedenih hidrogeoloških istraživanja prilikom procjene uticaja izgradnje privremene ustave na rijeci Morači …