EK: Korupcija preovladava u mnogim oblastima, uključujući državne strukture

Crna Gora ostaje umjereno spremna za primjenu pravnih tekovina EU i evropskih standarda u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, ali je u cjelini ostvarila ograničen napredak, navodi se u Izvještaju EK u koji je RTCG imala uvid. U dokumentu se navodi da nije postignut napredak u reformi pravosuđa, najizazovnijoj oblasti vladavine prava.

Ističe se da je pravosudni sistem nastavio da se suočava sa dubokom institucionalnom krizom, što je rezultiralo slabim rukovodstvom i upravljanjem, nedostatkom strateške vizije i lošim planiranjem, što utiče na sposobnost zemlje da ispuni pravdu.

S druge strane, Crna Gora nastavlja da ispunjava obaveze o osnovnim pravima prema međunarodnim instrumentima i zakonodavstvu o ljudskim pravima. Zakon o Sudskom savjetu i sudijama i Zakon o državnom tužilaštvu ostaje da se izmijeni u skladu sa pravnom tekovinom EU i evropskim standardima.

U izvještaju koji će zvanično biti predstavljen sjutra navodi se da potpuna i efikasna zaštita novinara i drugih medijskih radnika nastavlja da se poboljšava, ali opipljivi rezultati u starim slučajevima napada tek treba da se postignu.

U borbi protiv korupcije Crna Gora je postigla ograničeni napredak, ocjenjuje se u izvještaju.

“Korupcija, uključujući korupciju na visokom nivou, ostaje pitanje koje izaziva zabrinutost i preovladava u mnogim oblastima, uključujući i državne strukture. Crna Gora nije u dovoljnoj mjeri unaprijedila svoj zakonodavni i strateški okvir za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa pravnim tekovinama EU, evropskim i međunarodnim standardima. Pod istragom je nekoliko istaknutih slučajeva korupcije. Crna Gora tek treba da pokaže strog i nedvosmislen odgovor pravosuđa” navodi se u izvještaju.

Postignut je ograničen napredak u sprečavanju korupcije.

“Rezultati Agencije za borbu protiv korupcije su kvantitativno poboljšani. Međutim, treba dalje osigurati njegovu nezavisnost, odgovornost, nepristrasnost i proaktivnost.

Što se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, Specijalno tužilaštvo je postupilo sa oprezom u pokretanju nekoliko istraga visokog profila, koje izgleda ukazuju na duboku infiltraciju korupcije i organizovanog kriminala u državne strukture, uključujuči i najviši nivo pravosuđa i organa za sprovođenje zakona, navodi se u dokumentu,

“Pravosudni sistem Crne Gore treba da pokaže snažan, strog, koherentan i nedvosmislen odgovor. Crna Gora mora dodatno poboljšati rezultate istraga, krivičnog gonjenja, pravosnažnih presuda i konfiskacije imovine u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou”, ističe se u izvještaju.

Crna Gora ostvarila ograničen napredak u ekonomiji

“Što se tiče ekonomskih kriterijuma, Crna Gora je ostvarila ograničen napredak i umjereno je pripremljena za razvoj funkcionalne tržišne ekonomije”, navodi se u izvještaju EK.

Kako se ističe, ekonomska ekspanzija se nastavila snažnim tempom u 2022. godini, podržana privatnom potrošnjom i snažnim rastom turizma.

Naglašava se da je “ekspanzivna fiskalna politika podstakla domaću tražnju i doprinijela veoma visokom rastu neto plata.

Budžetski deficit se, kako se dodaje, značajno povećao i nije razvijen sveobuhvatan srednjoročni plan konsolidacije za rješavanje rastućih fiskalnih izazova.

“Situacija na tržištu rada se poboljšala, ali i dalje postoje strukturni problemi, uključujući velike regionalne razlike i rodne razlike, neformalnost i visoku stopu mladih i dugotrajnu nezaposlenost”, navodi se u dokumentu.

RTCG

Provjerite slična mjesta

VAŽNO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA REGIONALNOG VODOVODA ZORANA LAKUŠIĆA

Elaborat o rezultatima izvedenih hidrogeoloških istraživanja prilikom procjene uticaja izgradnje privremene ustave na rijeci Morači …