Mještani Miloševog krša opet poručili da su protiv kamenoloma

Kamenolom Milošev krš ugrozio bi mir, zagadio vazduh i uništio lokalni put, poručili su mještani više cetinjskih sela na javnoj tribini o elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu. Mještani su još jednom izrazili protivljenje gradnji kamenoloma, u čemu su ih podržali i ekološki aktivisti.

Zabrinuti mještani Bokova, Đinovića, Kosijera, Ulića, Štitara, Mikulića i drugih sela, još jednom su se okupili da zajednički spriječe projekt kamenoloma Miloševi Krško-Cetinje. Njihove zahtjeve ovog puta čuo je i predstavnik koncesionara.

“Na javnoj raspravi smo saslušali sva mišljenja mještana. Do sada smo postupili u skladu sa zakonom, pa ćemo i u budućnosti tako nastaviti”, kazao je predstavnik investitora.

“Ekološki aktivisti su na strani mještana i javnog interesa. Ja sam uvjeren da ovaj laborat ne može proći kao i brojni drugi. Država ne može koncesioni ugovor da raskine. U slučaju jednostranog raskidanja koncesionog ugovora, investitor ima pravo na odštetni zahtjev koji je po našem iskustvu nekad mogu doći do 30 miliona eura. Zato smo mi ovdje danas da to spriječimo i da država ne trpi štetu, lokalna zajednica trpi štetu, a gospodin investitor, nadam se da će moći naći neki drugi dio Crne Gore, drugi dio opštine Cetinje”, kazao je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević.

Nakon što je Cetinska skupština usvojila inicijativu u kojoj se traži od vlade raskid ugovora o koncesiji Milošev krš, sada od Agencije za zaštitu životne sredine se traži zaustavljanje svih procedura oko elaborata.

Skupština Prijestolnica Cetinje će upoznati predstavnike međunarodnih organizacija, međunarodne institucije i organizacije civilnog društva i pozvati ih da u okviru svojih nadležnosti doprinesu zaštiti životne sredine, zdravlja ljudi i ugroženih prava mještana mjesnih zajednica Bokovo, Đinović i Kosijeri.

Otvaranje kamenoloma je jedan od najtežih oblika degradacije prostora. Uništena priroda i izgled nikada se ne mogu vratiti. Zato su mještani okolnih sela izričiti da neće odustati od svojih zahtjeva.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Sultan Al-Jaber: Ukidanje uglja, nafte i gasa vratilo bi svijet nazad u pećine

Sultan Ahmed Al-Jaber, izvršni direktor za naftu Ujedinjenih Arapskih Emirata i vođa klimatskih pregovora COP28, …