TRIPKOVIĆ: Inicijativa IRF-a nedvosmisleno podsjeća na bitnost uloge žene u crnogorskom društvu

Inicijative, poput „Women on Boards“ koju je pokrenuo Investiciono-razvojni fond Crne Gore s ciljem razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja, nedvosmisleno podsjećaju na bitnost uloge žene u crnogorskom društvu, odnosno našoj zajednici, poručio je izvršni direktor Coca-Cola HBC Crna Gora, Nikola Tripković, izražavajući snažnu podršku „Women on Boards“ programu.
On je istakao da kroz angažman u multinacionalnoj kompaniji na dnevnom nivou ima priliku da sarađuje sa ženama različitih hijerarhijskih nivoa, te da može potvrditi da su upravo one te koje vrlo često donose drugačiju perspektivu, pokreću inicijative, da su inovativne i nerijetko izuzetno dobre liderke.
„Upravo su to razlozi zbog kojih je u našoj kompaniji „Coca-Cola Hellenic”, pomenuću region – Srbija, Kosovo, Crna Gora, broj žena na upravljačkim, odnosno menadžerskim pozicijama gotovo 40%. I mi unutar naše kompanije želimo da taj procenat bude još i veći, jer smo svjesni snage koju žene na upravljačkim pozicijama donose našoj kompaniji, a ja lično smatram i svim drugim organizacijama. Vjerujem da će upravo ta snaga u kombinaciji sa kampanjama ovog tipa rezultirati da se i crnogorsko društvo u nekom narednom periodu pomjeri ka evropskim statistikama na ovu temu“, istakao je Tripković.
Ipak, važnije od evropskih statistika je, vjeruje Tripković, upravo ohrabrivanje žena svih generacija, što je ključna poruka „Women on Boards“ inicijative, da i one same moraju biti istrajnije u svojim ambicijama kako bi valorizovale svoj potencijal.
„Na kraju, zaključio bih još jednom snažnom podrškom kampanji ‘Women on Boards’ sa ciljem da u nekom narednom periodu u crnogorskom društvu možemo vidjeti veći broj žena na ključnim pozicijama“, zaključio je Tripković.

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …