PUNA KASA: Prihodi budžeta veći za 329 miliona eura od planiranih

Prihodi budžeta u periodu januar-septembar 2023. godine iznosili su 1.903,7 mil. € ili 30,8% procijenjenog BDP-a i veći su za 329,4 mil. € ili 20,9% u odnosu na planirane, dok su u odnosu na uporedni period 2022. godine veći za 456,2 mil. € ili 31,5%. Najznačajnija pozitivna odstupanja zabilježena su kod Prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost, Prihoda po osnovu poreza na dobit pravnih lica, Doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, Ostalih prihoda i Donacija i transfera.

Prihodi po osnovu PDV-a do kraja septembra mjeseca naplaćeni su u iznosu od 790,0 mil. € što je za 79,7 mil. € ili 11,2% veće u odnosu na planirane i 124,8 mil. € ili 18,8% veće u odnosu na isti period prethodne godine.

Kategorija prihoda od Akciza, u navedenom periodu, naplaćena je u iznosu od 242,2 mil. €, što je u odnosu na plan veće za 40,8 mil. € ili 20,3%, odnosno 53,8 mil. € ili 28,6% u odnosu na isti period prethodne godine.

Prihodi po osnovu Poreza na dobit pravnih lica naplaćeni su u iznosu od 141,0 mil. € i veći su u odnosu na planirane za 30,3 mil. € ili 27.4%, dok su u odnosu na uporedni period 2022. godine veći za 59,0 mil. € ili 71,9%. Ostvareni rast prevashodno je rezultat rasta ekonomske aktivnosti i ostvarenih rezultata privrednih subjekata u prethodnoj godini, poboljšanja poreske discipline, kao i implementacije progresivne stope oporezivanja dobiti.

Kategorija Doprinosa realizovana je u iznosu od 387,8 mil. € što je za 70,0 mil. € ili 22% veće u odnosu na planirane, odnosno 80,4 mil. € ili 26,2% veće u odnosu na uporedni period 2022. godine. Rast ove kategorije prihoda nastavljen je i u septembru, a prvenstveno je rezultat efekata implementacije Zakona o reprogamu poreskog potraživanja, ali i uvećane osnove za obračun doprinosa usljed povećanja koeficijenata za zarade zaposlenih u javnom sektoru.

Ostali prihodi u posmatranom periodu iznosili su 143,2 mil. €, što je za 68.2 mil. € veće u odnosu na planirane, dok su u odnosu na uporedni period 2022. godine veći za 121,9 mil. €. Značajan rast ove kategorije prihoda dominantno je rezultat prekida hedžing aranžmana iz 2021. godine, i to u iznosu od skoro 60 mil. €, kao i prenosa sredstava po osnovu ekonomskog državljanstva koje je zaključno sa septembrom mjesecom ostvareno u iznosu od 51,8 mil. €.

U navedenom periodu značajan rast zabilježen je i kod kategorije Donacije i transferi koji su ostvareni u iznosu od 53,2 mil. €, što je u odnosu na plan veće za 21,3 mil. € i 29,1 mil. € u odnosu na uporedni period 2022. godine. Rast navedene kategorije prevashodno je rezultat izvršene uplate sredstava od strane EU, a po osnovu direktne budžetske podrške za energetsku efikasnost.

Prihodi u septembru mjesecu 2023. godine iznosili su 215,9 mil. € i veći su u odnosu na plan za 30,9 mil. € ili 16,7%, i za 41,4 mil. € ili 23,7% u odnosu na septembar 2022. godine.

Kapitalni budžet u posmatranom periodu ostvaren je u iznosu od 96,8 mil. €, što predstavlja 64% realizacije plana. Realizacija kapitalnog budžeta zaključno sa septembrom mjesecom dominatno se ostvarena u okviru Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje u iznosu od 54.4 % ukupnih izdataka Kapitalnog budžeta, zatim turističke djelatnosti i ekologije i prirode po 8%, Uređenja, nadzora i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema 6.5%.

Rashodi u septembru mjesecu 2023. godine iznosili su 231,5 mil. € i veći su u odnosu na plan za 19,2 mil. € ili 9%, dok su u odnosu na septembar 2022. godine veći su za 44,1 mil. € ili 23,5%. Najveće odstupanje odnosi se na Kapitalni budžet, koji je ostvaren u iznosu od 25% mil €, što je za 7 mil € veće izvršenje od plana, odnosno što predstavlja 140 % plana, dok je Tekući budžet realizovan na nivou od 108 % plana.

Imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, u posmatranom periodu ostvaren je suficit budžeta u iznosu od 176,4 mil. € ili 2,9% procjenjenog BDP-a. U septembru je ostvaren budžetski deficit u iznosu od 15,6 mil. €.

Provjerite slična mjesta

Živković: Stekli su se uslovi da se popis održi, pozivamo građane da se slobodno izjasne

Stekli su se uslovi da se popis održi i pozivamo sve građane i građanke da …