Ministar Ibrahimović: Savjet ACV protivzakonito izabrao Vlahovića za direktora

Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) traži od Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) da razmotre mogućnost poništavanja konkursa za izbor direktora i raspisivanje novog u skladu sa zakonskim propisima. Na adresu direktorke Uprave za inspekcijske poslove Ane Vujošević stigla je i prijava zvizdača iz Agencije, koji je tražio hitan inspekcijski nadzor u vezi s dešavanjima sa izborom direktora.

“Vijesti” imaju uvid u dokument koji je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović uputio predsjedniku Savjeta ACV Dejanu Stojanoviću, kao i dopis koji je zaveden u Upravi za inspekcijske poslove.

Na konkursu za izvršnog direktora ACV izabran je krajem avgusta Vladislav Vlahović, koga je početkom tog mjeseca Vlada na predlog Ibrahimovića smijenila s pozicije člana Savjeta u toj agenciji jer je otkriveno da ne ispunjava zakonske uslove za tu poziciju.

Zbog izbora Vlahovića Vlada je smijenila prethodni Savjet kojim je rukovodio Dženan Kolić i imenovala novi na čelu sa Stojanovićem, a cio slučaj je po prijavi zviždača iz ACV završio kod specijalnog državnog tužioca Vladimira Novovića jer je navodno Kolić krivotvorio uslove konkursa.

Novi Savjet ACV je sredinom oktobra imenovao Miletu Nikolića za vršioca dužnosti direktora dok se ne izabere na novom konkursu novi direktor, a pošto procedura po avgustovskom konkursu nije završena tražili su stav MKI.

U dopisu Ibrahimović navodi da odgovara na dopis Stojanovića od 24. oktobra ove godine a “na osnovu koga je Savjet ACV utvrdio predlog odluke o imenovanju direktora na sjednici 16. oktobra”.

“Neophodno je da u što kraćem vremenskom periodu organ upravljanja ACV na čijem ste čelu iz okvira svojih nadležnosti sa posebnom pažnjom izvrši uvid u dokumentaciju koja je u posjedu ACV počev od prijave za slobodno radno mjesto, preko raspisivanja konkursa do sada i ispita okolnosti pod kojima je raspisan konkurs. Potrebno je da utvrdite da li je kompetan postupak sproveden na transparentan i legitiman način u skladu sa aktuelnim pravnim aktima. Dodatno da ispitate navode da li predloženi kandidat po sili zakona mora biti u penziju. Resorno ministarstvo je stava da se razmotri mogućnost poništenja konkursa i raspisivanja novog u skladu sa pravnim propisima Crne Gore”, naveo je, između ostalog, Ibrahimović u dopisu.

Na adresu direktorke Uprave za inspekcijske poslove Ane Vujošević stigla je prijava zvizdača iz Agencije koji je tražio da se uradi hitan inspekcijski nadzor u vezi s dešavanjima sa izborom direktora
U prijavi Upravi za inspekcijski nadzor se navodi da je Savjet u oktobru imenovao v. d. direktora, a da kandidate na konkursu nije obavijestio o konačnoj odluci.

“Ukazujem da je Savjet postupio suprotno Zakonu o radu jer nije u roku od 45 dana od dana izbora direktora po javnom konkursu obavijestio kandidate iz konkursa o konačnoj odluci po konkursu. Takođe, nije jasno zašto je biran v. d. direktora kod činjenice da je postojao i sproveden postupak po javnom konkursu, te nije jasno šta se desilo sa odlukom po javnom konkursu i zašto kandidati nijesu obaviješteni o ishodu postupka. Molim da bez odlaganja izvršite inspekcijski nadzor i naložite ACV da poništi odluku o imenovanju v. d. direktora i postupi po uslovima konkursa, a u konačnom da poništi konkurs i raspiše novi”, piše u dopisu Vujoševićkoj.

BORBA

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …