Konfuzija oko starosne penzije, Vlada i parlament da nađu rješenje

Vlada i parlament moraju što prije naći rješenje nakon što je Ustavni sud ukinuo pravo žena na povoljnije uslove za odlazak u starosnu penziju, i to treba da bude jedno od centralnih pitanja, rečeno je u emisiji “Okvir” na TVCG. Gosti emisije su bili direktor Fonda PIO Ranko Aligrudić, v.d. predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović Zvicer, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) Srđa Keković i Darko Stojanović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Aligrudić je rekao da su svi u Fondu PIO bili iznenađeni odlukom Ustavnog suda, jer je proces pred sudom dugo trajao. Naglasio je da su spremni da ono što je presuda bude maksimalno ispoštovano.

“Mi smo spremni i postupaćemo po zakonu”, rekao je Aligrudić.

Istakao je da nema tu šta da se dalje komentariše, jer se dešava da danas svi komentarišemo odluku Ustavnog suda i Ustav.

“Ne priliči meni da komentarišem, ali mogu da se osvrnem na obrazloženje. Podsjetiću na misao jednog bivšeg sudije Vrhovnog suda SAD koja kaže da su “sudije Ustavnog suda pod Ustavom ali je Ustav ono što sudije kažu da ono što jeste”. Sada je ova odluka Ustav. I ta odluka kaže da su ranije norme bile diskriminatorne”, rekao je Aligrudić.

On kaže da sve slučajeve koji nijesu pravosnažno riješeni, odnosno zahtjeve, treba prekinuti.

“Sprovođenje odluke otvara brojna pitanja. Tražili smo mišljenje koje sve norme ovo tangira. Mi smo u obavezi da prekinemo sve postupke koji nijesu pravosnažno okončani. Možda je sud prije nego vladi rok morao da da parlamentu. Onda bi i mi bili rasterećeni, da kažemo da je rok dat i da možemo da otklonimo sve nedoumice”, kazao je Aligrudić.

On je objasnio da osiguranik koji ima 61 godinu života i 40 godina radnog staža može da ide u penziju, i ta norma je ostala.

“U ponedjeljak imamo sastanak u Ministarstvu rada gdje će ovo biti tema”, kazao je Aligrudić.

Predstavnik Ministarstva rada Darko Stojanović rekao je da su Vlada Crne Gore i tadašnje resorno ministarstvo marta 2021. godine donijela mišljenje da je odredba u pitanju u skladu sa Ustavom i da nema diskriminatornih normi.

“Moje mišljenje se poklapa sa mišljenjem Vlade iz 2021. godine, stvorena je nepotrebna konfuzija i mislim da je u svemu ovome dobra stvar da je dat prostor i rok od mjesec dana a vjerujem da nova vlada i parlamnent neće imati bitnije teme nego da se kroz razgovor sa socijalnim partnerima dođe do nekog rješenja. Mislim da je Fond PIO zaista treba da bude centralna tačka u agendi bilo koje vlade ili parlamenta. Mi ćemo na sastanku u ponedjeljak tražiti mišljenje da ne bi preko koljena postupali. Obratićemo se svim releventnim adresama da bi dobili prava tumačenja”, kazao je Stojanović.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković kazao je da su u oktobru 2020. godine doznali za inicijativu kojom se predlaže ukidanje člana 17 stav jedan zakona, a pokrenuta je od sutkinja i sudija. On je rekao da je Vlada 2021. godine u svom mišljenju navela da te norme nijesu diskriminatorne.

“Potpuno nas marginalizuju u cijeloj priči ali vrijeme će pokazati kako će se to sve odvijati. Nije organizovana javna rasprava, sve je urađeno prilično tajnovito. Oni u trećem stavu dispozitiva odluke nalažu vladi da donse novi zakon. Mi imamo podjelu vlasti, pa kako se te ‘nezavisne’ grane vlasti odnose prema inicijativama koje im se diktiraju. Nema ništa lično, ovdje branim svoje stavove, i zastupam interese članstva i građana”, rekao je Keković.

On je rekao da je nedopustivo da sudskoj odluci nije prethodila javna rasprava.

Čelnica Sudskog savjeta Vesna Simović Zvicer rekla je da o ovoj temi ne treba razgovarati na način da se krivi Ustavni sud za sve. Ona je rekla da je Ustavni sud uradio to što je do njega, odnosno cijenio je ustavnost osporene norme. Naglasila je da je sudija nezavistan u svom radu, da on ima pravo po radnom odnosu ali hijerarhijski je to pitanje drugačije riješeno.

“Moramo voditi računa o mjerama iz našeg zakonodavstva koje podrazumijevaju afirmaciju prava žena na tržištu rada. Mi smo u Crnoj Gori sada u situaciji da ono što piše u našim zakonima, državni organi treba da primijene. Žene imaju povoljnija rješenja u odnosu na muškarce. Ustavni sud se kroz obrazloženje ne osvrće na žene. Pošto je nastao ovaj problem, sudije Ustavnog suda su imali mogućnost da donesu odluku ali da predvide da će se primjnjivati za tri mjeseca, pa da se ostavi državnim organima primjeren rok da otklone ovu nepravilnost. Odluku sa odloženim dejstvom Ustavni sud, koliko sam u toku, nije donosio dosad”, rekla je Simović Zvicer.

Provjerite slična mjesta

Živković: Stekli su se uslovi da se popis održi, pozivamo građane da se slobodno izjasne

Stekli su se uslovi da se popis održi i pozivamo sve građane i građanke da …