Udruženje pravnika: Odlukom Ustavnog suda diskriminisani muškarci

Iz Udruženja pravnika Crne Gore smatraju da se Odlukom Ustavnog suda, koja se odnosi na starosnu dob odlaska u penziju, diskriminišu muškarci.

Odluka Ustavnog suda kojom je ukinuta odredba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a koja je predviđala da pravo na starosnu penziju može ostvariti osiguranik mušarac kada navrši 66 godina života, odnosno žena kada navrši 64 godine života i 15 godina staža osiguranja, ukazujemo da će navedena odluka imati za posljedicu diskriminaciju muškaraca, sa mnogo opasnijim posljedicama u odnosu na razloge koje je Ustavni sud naveo u obrazloženju svoje odluke- navode u saopštenju.

Pojašnjavaju da je to iz razloga što nakon ukidanja odredbe člana 17, stav 1 osiguranik – muškarac (ukoliko nije radio u sektorima metaloprerađivačke i rudarske industrije; na poslovima na kojima se staž račina sa uvećanim trajanjem u sektorima odbrane, bezbjednosti i izvršenju krivičnih sankcija ili ako nije roditelj đeteta sa teškim smetnjama u razvoju koje je korisnik lične invalidnine), može ostvariti pravo na starosnu penziju samo ako kumulativno ispinjava dva uslova 40 godina staža osiguranja i 61 godinu života.

-Ovo iz razloga što je tzv. „prelazni period“ u kojem su osiguranici – muškarci mogli ostvariti pravo na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima u odnosu na rješenja iz člana 17 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, istekao 2019. godine, dok žene i dalje mogu to pravo ostvariti, u skladu s članovima 197đ i 198a navedenog zakona – pojašnjavaju oni.

Dodaju da treba napomenuti da u skladu sa Zakonom o radu, radni odnos po sili zakona prestaje kada zapošljeni navrši 66 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok Zakon o državnim službenicima i namještenicima predviđa povoljnije rješenje, tj. starosnu granicu od 67 godina života i 15 godina staža osiguranja.

-Iz svega navedenog može se zaključiti da muškarac koji navrši 66, odnosno 67 godina života – ako je radio u državnom organu (i 15 godina staža osiguranja), a koji nema ispunjen drugi uslov: 40 godina staža osiguranja (koji je predviđen u članu 17, stav 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju), biće isključen sa tržišta rada, bez mogućnosti ostvarivanja prava na starosnu penziju.Dakle: muškarac neće biti jednako tretiran kao i žena sa kojom se nalazi u uporedivoj situaciji, što je primjer neposredne diskriminacije – ukazuju iz Udruženja pravnika.

Ističu da je jedina mogućnost koju muškarac može iskoristiti, da ne bi došao u situaciju da bude korisnik materijalnog obezbjeđenja, jeste da podnese zahtjev za ostvarivanje prijevremene starosne penzije, koja je – po sada važećim rješenjima izuzetno nepovoljna za osiguranike.

DAN

Provjerite slična mjesta

Odbor direktora Luke Bar ponovo imenovao Pješčića za izvršnog direktora

Odbor direktora Luke Bar je danas ponovo imenovao Luku Pješčića za izvršnog direktora ove državne …