Savjet ACV sebe stavio iznad Ustava i zakona, Vlada na potezu

Savjet agencije za civilno vazduhoplovstvo je na drugoj sjednici Savjeta, održanoj dana 16.10.2023. godine donio odluku kojom je izabrao v.d. izvršnog direktora ACV i pored činjenice da je izabran direktor te organizacije.

Savjet ACV je dana 27.07.2023.godine raspisao javni konkurs za izbor direktora ACV-a, da bi dana 31.08.2023. godine po istom konkursu izvrsio izbor direktora.

Za izbor direktora po konkursu je glasao predsjednik sadašnjeg Savjeta Dejan Stojanović i jedan od aktuelnih članova Ćamil Kujevič. Međutim, imajući u vidu činjenicu da se na predmetni javni konkurs prijavilo 16 kandidata, kandidati do dana današnjeg nisu dobili obavještenje o ispitnom postupku, odnosno odluku o izboru kandidata iako je za to ACV bila dužna da postupi u skladu sa normativima Zakona o radu.

Naime, Zakonom o radu je između ostalog propisano da je poslodavac dužan da najdalje u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, odnosno od dana izbora kandidata, obavijesti sve kandidate o odluci za izbor kandidata, što je u konkretnom slučaju izostalo, a samim tim, neupitno su se stvorili uslovi za 16 potencijalnih tužbi čiji ishod je neupitan pred sudom.

Umjesto da Savjet ACV obavijesti kandidate konkursa o ishodu konkursa i postupi u skladu sa zakonom, nasuprot tome, Savjet je donio odluku o izboru v.d. direktora ACV, a za izbor v.d. izabrao lice koje nije učestvovalo na javnom konkursu. Ovakvim postupanjem je Savjet ACV stavio sebe iznad zakona i dao sam sebi ovlašćenja koja mu ne pripadaju ni po jednom pravnom propisu.

Zakon je jasan! Raspisan je javni konkurs i Savjet je mogao i morao da donosi odluke u vezi izbora direktora samo među prijavljenim kandidatima na javnom konkursu, a nikako izvan toga. Dok Savjet ACV besumično tumara u svojim besumicnom naumima, Vlada to slijepo posmatra i ne preduzima ništa čime bi pokazala stepen odgovornosti u cilju postovanja zakona.

Ocigledno je da se žele prvo zadovoljiti politicki interesi, najprije što su u Savjetu imenovani ljudi koji nezadovoljavaju zakonom predviđene uslove, dok sa druge strane, ista vlada je imenovala za predsjednika Savjeta čovjeka koji ima dvojno drzavljanstvo što crnogorski krivični zakonik tretira kao krivično djelo.

Da Savjet nije sam u svom tumaranju i kršenju zakona jasno govori činjenica da je pored objektivno očekivanih 16 potencijalnih tužbi, Vlada prethodno smijenila Savjet, da bi nakon toga imenovala za predsjednika smijenjenog člana. Na sve ovo Vlada se mora izjasniti, te se čeka odgovor Vlade Dritana Abazovića.

ADRIA

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …