Važno saopštenje Ministarstva pravde u vezi Građanskog zakonika

Komisija za izradu Građanskog zakonika održala je sastanak na kome je rađeno na odredbama koje se odnose na oblast svojinsko – pravnih odnosa, čime je ova oblast ušla u završnu fazu.
U prethodnom periodu pripremljen je tekst radnog materijala koji se odnosi na oblast obligacionih odnosa i nasljedno-pravnih odnosa, tako da je Komisiji preostao još rad na dijelu porodično – pravnih odnosa i uređenja prava ličnosti.
Komisija za izradu Građanskog zakonika radi ustaljenom dinamikom na izradi radnog materijala zakonika, a završetak rada na ovom veoma važnom projektu se očekuje do kraja 2024. godine, kako je to predviđeno Odlukom o obrazovanju Komisije za izradu Građanskog zakonika Vlade Crne Gore.
Komisiju čine: Marko Kovač, ministar pravde, Stevan Brajušković, Generalni direktor Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, Zoran Rašović profesor dr Pravnog fakulteta, Radoje Korać, profesor u penziji, Nataša Božović, sutkinja Vrhovnog suda, Senka Danilović, sutkinja Višeg suda, Marjan Marković, advokat, Tamara Durutović, advokatica.

Provjerite slična mjesta

Snažnije povezati privrednike Crne Gore i Kine

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Pavle D. Radovanović razgovarao je 28. novembra sa predstavnicima Ekonomsko-trgovinskog odjeljenja Ambasade …