Sud: Direktor mora lično platiti PDV ako firma ne može

Sud Bosne i Hercegovine napravio je presedan dozvoljavajući Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH da dug preduzeća za PDV može naplatiti lično od direktora firme-dužnika.

Riječ je o društvu ograničene odgovornosti, koje po Zakonu o privrednim društvima za svoje dugove odgovora isključivo svojom imovinom.

Međutim, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, prema ocjeni Suda BiH, daje za pravo UIO BiH da u posebnim slučajevima teret odgovornosti prebaci na direktora.

Upravo to se desilo jednom privredniku kojem je UIO 2021. godine obračunao da on lično mora da plati 19.360 KM. Nakon što je UIO odbila njegovu žalbu odlučio da pravdu potraži na Sudu BiH.

U svojoj tužbi je naveo da je UIO prekoračila svoja ovlaštenja, izostavila obrazloženje svojih postupaka, te nepravilno primijenila zakon.

Tačnije, tvrdio je da nije dobio valjan odgovor zbog čega je odgovoran za dug preduzeća.

Zakonski osnov je pronašao u tome da pojedinačnu i solidarnu odgovornost za dug po osnovu indirektnog poreza imaju lica koja prouzrokuju iii aktivno sarađuju u kršenju zakona i propisa o indirektnom porezu, a ni jednim aktom nije utvrđeno da je on, kao direktor firme, to učinio.

„Činjenica da je tužitelj (direktor) osnivač i lice ovlašteno za zastupanje glavnog dužnika ne može biti dovoljno za uspostavljanje pojedinačne i solidarne odgovornosti, odnosno sam zakon insistira na aktivnoj radnji kojom se prouzrokuje iii sarađuje u činjenju bilo kojeg kršenja zakona i propisa o indirektnom porezu“, naveo je on u tužbi i dodao da UIO uopšte nije iskoristila sve svoje zakonske mogućnosti prije nego što je donijela konačnu odluku.

UIO: Direktor odgovoran za ne/plaćanje PDV-a
U odgovoru na tužbu, UIO je predložila da se ista odbije kao neosnovana i potvrdi njeno rješenje.

U svom obrazloženju su naveli da se poreske obaveze nisu platile u zakonskom roku, da je postupak prinudne naplate propao, a da direktor nije činio ništa po pitanju plaćanja obaveza, što im je bio dovoljan razlog da odgovornost prebace na njega.

„Ovaj zaključak tužene je pravilan i zakonit, zato što je propisima kojima se uređuje oblast indirektnog oporezivanja regulisan način plaćanja obaveze PDV-a, rokovi, te posljedice propuštanja, kao i postupak prinudne naplate duga“, stoji u presudi Suda BiH.

U njoj piše da je UIO BiH iscrpila sve pravne mogućnosti naplate poreza, nakon čega je ispravno postupila i utvrdila da je za plaćanje duga odgovorna osoba koja je upravljala radom tog preduzeća.

„Osporeno rješenje doneseno u postupku prinudne naplate pravilno je i zakonito, jer je doneseno na temelju pravilno i potpuno utvrđenog činjenicnog stanja, uz pravilnu primjenu zakona“, zaključuje sud.

Opasan presedan koji će izazvati lančanu reakciju
U Advokatskoj kancelariji „Sajić“ koja je bila pravni zastupnik tužioca u ovom sporu navode kako spremaju apelaciju Ustavnom sudu BiH.

Ocjenjuju da se presuda kosi sa osnovnim postulatima društava ograničene odgovornosti koja bi trebala da odgovaraju svojom imovinom i gdje osnivači odgovaraju do visine osnovnog kapitala.

„Bojimo se da će doći do lančane reakcije i da će Upravi za indikretno oporezivanje to biti vjetar u leđa da u svim društvima ograničene odgovornosti koje imaju obaveze za PDV, teret plaćanja prebace na direktore“, navode oni.

CAPITAL.BA

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …