ŠARANOVIĆ: Bivša vlast zaposlila za dvije godine više od 500 osoba

Zamjenik gradonačelnice Danilo Šaranović kazao je na današnjoj sjednici Skupštine Glavnog grada da je prethodna vlast samo tokom prošle i ove godine do konstituisanja nove uprave, zaposlila 520 osoba, a nova gradska uprava, navodi, nikog nije zoposlila.

Na sjednici parlamena, Šaranović je upitao i zbog čega ugovori o djelu.

“To je dokaz da većina ovih ljudi koje ste zaposlili nijesu bili sposobni da rade u javnom interesu, već isključivo u partijskom i sada je trećina zaposlenih u Čistoći na bolovanju”, kaže Šaranović.

Šef odborničkog kluba DPS-a Andrija Klikovac je odgovorio Šaranoviću da je nova Vlada za tri godine zaposlila 27.000 osoba u raznim državnim preduzećima, počev od Pošte, Ministarstva odbrane i drugim institucijama.

Na sjednici Skupštine Glavnog grada tokom rasprave o reblansu budžeta obrazloženo je da je planiran u iznosu od 106,5 miliona eura, rebalansom je smanjen za oko 880.000 i predložen je iznos od 105.620.000 eura.

V.d. sekretara Sektretijarijata za finansije Glavnog grada Balša Špadijer je kazao da će finansiranje Glavnog grada u najvećoj mjeri biti oslonjeno na sopstvene prihode.

“Za navedeni reblans postoje tri razloga, izmjena propisa koji su uticala na povećanje izdataka za zarade, odnose se na Granski kolektivni ugovor za oblast javne uprave i pravosuđa, za oblast kulture u ustanovama u okviru Glavnog grada. Drugi razlog koji je doveo do rebalansa su više prenijeta sredstva iz 2022. godine u 2023. godinu. Bilo je planirano da se prenese 11,2 miliona eura, a prenijeto je 20,9 miliona ili 9,7 miliona eura više u odnosu na prvobitni plan. Treći razlog odnosi se na promjenu dinamike povlačenja sredstava usljed promjene dinamike realizacije pojedinih komponenti za projekat ‘Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici’ – zbog kašnjenja konačnog nacrta idejnog i Glavnog projekta, planirano povlačenje sredstava nije bilo moguće realizovati u planiranom iznosu u ovoj godini”, kazao je Špadijer.

Klikovac je ocijenio da je pozitivno da dolazi do rasta ukupnih primitaka, ali da brine odnos institucija kao što je Uprava javnih prihoda, koja treba da naplati sredstva od građana.

“Prvo pitanje je zašto je uvećana budžetska rezerva za 450.000 eura. Kako će se ona trošiti u naredna tri mjeseca. Vi ste omogućili gradonačelnici i njenim zamjenicima da na osnovu njihovog diskrecionog prava troše mjesečno 150.000 eura, a da o tome javnost ne zna ništa, bez ikakve procedure. Nekome ste dali pola miliona eura novca građana da troši shodno svom nahođenju, to je nezapamćeno. Posebno interesantna tema su famozni ugovori o djelu. Zbog čega se zasnivaju ugovori o djelu za ona radna mjesta koja se već nalaze u sistematizaciji radnih mjesta. Dovodite ljude koji su nekvalifikovani za ta radna mjesta, kao što su biolozi, koji se bave pravnim i finansijskim pitanjima. Ili ugovori o djelu članovima predsjedništva jedne partije. Uvećani troškovi za ovu namjenu iznose 115.000 eura za tri mjeseca”, ističe Klikovac.

Kako je dodao, uprava Vodovoda povodom projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ništa ne radi već nekoliko mjeseci.

Poručio je da postoji problem lokacije i zatražio od gradonačelnice i predsjednika Skupštine, a i od sekretara, da kažu da li su za to da kolektor bude u Botunu.

Objašnjavajući manje prihode po osnovu poreza na nepokretnosti, što je Klikovac takođe kritikovao, Špadijer je rekao da se on ogleda u nedonošenju poreskih rješenja na vrijeme, jer nije potpisan ugovor sa Poštom.

“Distribucija poreskih rješenja desila se u avgustu, samim tim došli smo u situaciju da prihode moramo da umanjimo. Ta opstrukcija se ne može nama pripisati. Drugi razlog je to što je Opština Zeta samostalna. Odgovornost ide na bivšeg direktora Uprave koji nije izvršio obaveze na vrijeme”, rekao je Špadijer.

On je naveo da će pozvati Upravnu inspekciju da ispita ugovore o djelu iz prošle godine. Kada je u pitanju kolektor, on je naveo, da su ih objektivne okolnosti dovele do toga da ne mogu da potroše 14,3 miliona eura.

“Idejni i glavni projekat kasne ne zato što ih mi opstruiramo nego što prethodna uprava nije završila posao na vrijeme. Najteži dio posla je ostavljen nama i vjerujem da ćemo ga dovesti do kraja”. rekao je Špadijer.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Novi izvršni direktor kompanije MTEL Zoran Milovanović

Kompanija MTEL od juče ima novog izvršnog direktora Zorana Milovanovića. Nakon završenih studija Elektrotehnike na …