Sudski proces oko vlasništva: Borba za povraćaj hotela duga 65 godina

Sudskom procesu oko vlasništva nad hotelom ” Plaža Zelenika” izgrađenom daleke 1902. godine, između Opštine Centar Sarajevo i porodice Mađar, koja 65 godina traži povrat ovog objekta, otetog nacionalizacijom, ne nazire se kraj. Hotel je nacionalizovan 1948. godine, a Opština Herceg Novi ga je 1960. predala Opštini Centar Sarajevo i od tada je radio kao Dječje odmaralište. Presudom Vrhovnog suda 2018. godine, hotel “Plaža Zelenika” pripao je Opštini Centar Sarajevo, ali je uknjižba odbijena kroz upravne sporove i žalbe. Vukašin Šimrak, pravni zastupnik Opštine Centar Sarajevo, tvrdi da je stari hotel “Plaža” u Zelenici sa pripadajućim parkom i plažom stvarno i pravno vlasništvo Opštine Centar Sarajevo.

– Nakon Drugog svjetskog rata ta nepokretnost je nacionalizovana ranijim vlasnicima pa je Opština Herceg Novi postala nosilac prava korišćenja, odnosno nepokrtnost je postala društvena svojina sa pravom korišćenja Opštine Herceg Novi. Odlukom Okružnog suda u Titogradu određena je i plaćena naknada ranijim vlasnicima za nacionalizovanu nepokretnost. A 1960. godine Opština Herceg Novi je stečeno pravo prenijela Opštini Centar Sarajevo uz naknadu od 68 miliona tadašnjih dinara, oko deset miliona eura danas – rekao je Šimrak. Stečeno pravo Opština Centar Sarajevo je nesmetano koristila sve do devedesetih godina prošlog vijeka, kada je povratkom JNA iz Splita ta nepokretnost bez ikakvog akta oduzeta Opštini Sarajevo.

Opština Centar Sarajevo nema pravo potraživanja?

Regionalna komisija za povraćaj imovine iz Bara nedavno je dozvolila da se hotel Plaža u Zelenici djelimično vrati porodici Mađar. Presuda još nije pravosnažna, ali advokat Dragan Lepetić, punomoćnik Ćabe Mađara, inače i počasnog konzula Mađarske u Crnoj Gori, vjeruje da je ovo ipak veliki iskorak. Lepetić je istakao da Opština Centar Sarajevo nije imala pravo da potražuje ni imovinu, ni novac jer je sa Opštinom Herceg Novi imala samo Ugovor o korišćenju.

– Naprosto, državna imovina se nije mogla tada prenijeti, zato je i država Crna Gora uknjižena kao vlasnik – kazao je nedavno Ćaba Mađar, navodeći da je poslednja instanca sud u Strazburu.

Šimrak navodi da Opština Centar Sarajevo od devedesetih godina nije koristila nepokretnost s obzirom na to da je država Crna Gora bila upisana kao nosilac prava svojine.

Porodica Mađar ne gubi nadu

Sada je, kako kaže Lepetić, dozvoljen povraćaj imovine, ali djelimično.

– Moramo sačekati pravosnažnost presude. Na nivou teorijske ravni, postupak je počeo 2004. godine, po zakonu oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. Dok je postupak vodila tadašnja prvostepena opštinska komisija za restituciju i obeštećenje, dva puta je presuđivala, dozvoljavala povraćaj imovine, a Ministarstvo finansija je svaki put ukidalo tu odluku. Do formiranja nove Regionalne komisije u Baru došlo je 2007. godine, kada ona je preuzela sve predmete o restituciji i obeštećenju.Paralelno sa postupkom restitucije išla je tužba opštine Centar Sarajevo protiv države Crne Gore, tzv. inidikaciona tužba. Taj spor je Opština Centar izgubila u svim stepenima, međutim, Vrhovni sud je preinačio presudu, u korist Opštine Centar Sarajevo – podsjeća Lepetić.

DAN

Provjerite slična mjesta

Radojičić: Distrikt Srbija i Crna Gora potpisao sporazume sa Južnom Afrikom, Bocvanom, Mozambikom i Esvatini

Guverner Rotari Distrikta Srbija i Crna Gora Aleksandar Radojičić prisustvovao je sa svojim timom na …