Spajaju se dva željeznička preduzeća, odluka na Vladi

Odbor direktora Željezničkog prevoza (ŽPCG) donio je odluku da Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) pošalje predlog za spajanje sa Održavanjem željezničkih voznih sredstava (OŽVS). Oni su na sjednici odbora direktora razmatrali inostranu i domaću studiju o spajanju ta dva preduzeća. Prošle sedmice je Odbor direktora OŽVS razmatrao iste studije i donio odluku da treba tražiti od MKI i Vlade da odobre spajanje ta dva državna preduzeća.

Studiju od BiB Europe naručilo je MKI, dok je studiju od profesora Ekonomskog fakulteta naručilo preduzeće OŽVS. Obje studije, kako nam je potvrđeno iz oba preduzeća, pokazale su da je spajanje preduzeća jedini spas za OŽVS, te da je alternativa tome uvođenje stečaja u tu firmu, što bi značilo raskid ugovora sa 190 radnika.

Više izvora iz željeznice kazalo nam je da su nakon usvajanja studije od strane Upravnog odbora ŽPCG za korak bliže spajanju. Odbor direktora ŽPCG trebalo bi da o tome zvanično informiše MKI narednih dana.

Socijalni program za prekobrojne radnike

Spajanje će izvjesno značiti i da će određeni broj radnika ostati bez posla, ali, kako nam je ranije kazalo više izvora, to će biti pozicije koje se poklapaju, kao na primjer izvršni direktori i direktori sektora kojih ima u oba preduzeća, poput pravnog sektora.

Ono što će morati da se odradi to je socijalni program, na koji će saglasnost morati da da i MKI. Preko socijalnog programa će biti isplaćena otpremnina za prekobrojne radnike. Ostaje da se vidi koliki će tačno biti njihov broj.

– Dva upravna odbora koja je birala Vlada saglasni su sa spajanjem preduzeća. Sada su na potezu MKI i Vlada, koji u narednom periodu treba da donesu odluku da li podržavaju da se započne procedura spajanja – kazalo je “Danu” više izvora.

Prema informacijama “Dana” iz MKI, ukoliko se odluči na taj korak, Vlada bi do kraja godine trebalo da da saglasnost za spajanje. Nakon što dobiju predlog od ŽPCG, potrebno je da se odrade procedure unutar MKI, da se da mišljenje, dobije saglasnost od Ministarstva finansija i na kraju da se to proslijedi Vladi na odlučivanje.

Tek nakon saglasnosti Vlade, preduzeća bi krenula u proceduru spajanja.

Visokopozicionirani izvori iz željeznice kazali su nam da bi spajanjem Željeznički prevoz povećao broj zaposlenih, ali i obim usluga.

DAN

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …