U Podgorici održana obuka u cilju jačanja administrativnih kapaciteta u oblasti procjene šteta, gubitaka i potreba nakon katastrofa

U periodu 3-4. oktobar 2023. godine u Podgorici je organizovana obuka za  sertifikovane trenere iz  oblasti procjene šteta, gubitaka i potreba nakon katastrofa,  a koja je organizovana za službenike nadležnih institucija po sektorskim kriterijumima.

Naime, projekat „Integralno upravljanje rizicima od poplava u proširenom slivu rijeke Drim” koji sprovode Vlade Crne Gore, R. Albanije i Sjeverne Makedonije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Adaptacioni fond ima za cilj da pruži podršku državama u implementaciji integrisanog pristupa u upravljanju rizicima od poplava.

Cilj je poboljšanje  postojećih  kapaciteta na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou i poboljšanje otpornosti ranjivih zajednica u slivu rijeke Drim na poplave izazvane klimatskim promjenama.  Jedan od najznačajnih rezultata na ovom planu je  izrada nacrta Zakona o obnovi nakon elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća  koji je sačinilo Ministarstvo unutrasnjih poslova a koji je nedavno  objavljen na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i u toku je javna rasprava.

S tim u vezi, pripremljene su jedinstvena Metodologija i procedure vezano za procjenu potreba, šteta i gubitaka od katastrofa u Crnoj Gori (PDNA Metodologija) i krajem prethodne godine održana je obuka za trenere u ovoj oblasti na nacionalnom nivou u Podgorici. Različiti profili trenera prošli su obuku o primjeni međunarodne priznate Metodologije za procjenu potreba i šteta EU, UN i Svjetske banke koju države u regionu već primjenjuju nakon katastrofa i koja predstavlja garanciju primjene međunarodno priznate metodologije i parametara u ovoj oblasti.

Na radionici održanoj juče i danas u Podgorici ponovljeno je da ključni rezultat ovog dijela projekta jeste jačanje administrativnih kapaciteta u oblasti procjene šteta, gubitaka i potreba nakon katastrofa u Crnoj Gori, kao i adekvatna i kontinuirana obuka predstavnika svih nadležnih institucija u ovoj oblasti, kako bi se uspješno sproveo ovaj proces u Crnoj Gori u skladu sa međunarodnim standardima.

Na ovaj način biće ojačani i administrativni kapaciteti lokalnih samouprava, odnosno lokalnih komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, od strane sertifikovanih trenera iz ove oblasti.

Provjerite slična mjesta

Živković: Stekli su se uslovi da se popis održi, pozivamo građane da se slobodno izjasne

Stekli su se uslovi da se popis održi i pozivamo sve građane i građanke da …