PUNA KASA: Devetomjesečni bruto prihodi 356 miliona veći nego prošle godine

Uprava prihoda i carina (UPC) ostvarila je za devet mjeseci naplatu bruto prihoda od ukupno 1,91 milijardu eura, što je 356 miliona eura ili 23 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Iz UPC je saopšteno da su planirani prihodi od početka januara do kraja septembra premašeni 278 miliona eura ili 17 odsto.

Iz Sektora za operativu u oblasti naplate naveli su da je UPC u ovom periodu intenzivno radila na realizaciji planiranih aktivnosti koje se odnose na turističku sezonu u oblasti inspekcijskog nadzora i naplate prihoda, kao i na jačanju proaktivne komunikacije i servisnog pristupa prema poreskim obveznicima.

Vršiteljka dužnosti pomoćnice direktora UPC u Sektoru za operativu u oblasti naplate, Jelena Đukić, kazala je da kontinuirano sprovode aktivnosti za unapređenje i primjenu mjera koje se odnose na jedinstvenu primjenu propisa, radi pravilnog utvrđivanja obaveza i efikasne naplate budžetskih prihoda.

Foto: UPC

Prema strukturi devetomjesečnih prihoda, ostvaren je rast naplate u gotovo svim kategorijama dažbina. Takođe, rast je zabilježen i kod koncesionih naknada, pa je po tom osnovu naplaćeno 43,2 miliona eura od januara do kraja septembra, što je 12,7 miliona ili 41 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine, kao i 12,5 miliona ili 41 odsto više od planiranog.

U septembru je, kako se precizira, ostvarena bruto naplata prihoda od ukupno 229,4 miliona eura, što je 25,9 miliona ili 12 odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je od plana više 17,3 miliona ili osam odsto.

– Time je nastavljen dobar trend naplate budžetskih prihoda. UPC nastavlja zacrtane aktivnosti u cilju povećanja efikasnosti naplate prihoda, a odnose se na reorganizaciju poslovnih procesa u područnim jedinicama, filijalama za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza, kao i novoformiranim filijalama za naplatu i upravljanje poreskim dugom – rekla je Đukić.

Ona je objasnila da je cilj nove organizacije upravo modernizacija aktivnosti naplate prihoda, razdvajanjem poslova utvrđivanja poreskih obaveza i naplate duga, a u skladu sa preporukama eksperata Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Iz UPC su kazali da će biti dodatno pojačano praćenje poreskih dužnika i kontakt s njima tokom cijelog procesa naplate duga.

– Predviđene su, između ostalog, snažnije mjere naplate kroz postupke prodaje (ne)pokretne imovine poreskih dužnika i pokretanja stečajnih postupaka – zaključuje se u saopštenju.

Provjerite slična mjesta

Spajić sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore: Mijenja se finansiranje opština

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju …