CEZAP pokreće peticiju za osnivanje savjetovališta za potrošače u Podgorici

Podgorica, (Media Biro) Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) danas je organizovao press konferenciju u cilju predstavljanja projekta “Aktivan potrošač je zaštićen potrošač” koji je podržan kroz program “Podržani=Osnaženi” koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.
Želja ove inicijative je da opštine formiraju savjetovalištva za potrošače sa ciljem da se građanstvo što više aktivira kako bi lakše mogli doći do svojih prava, za koja kažu da su svakodnevno ugrožena.
“Počnimo od ovoga sa čim se svaki dan susrećemo, od cijena i prije svega kvaliteta proizvoda koje kupujemo, do toga da trgovci i razni drugi akteri na tržištu gledaju na svaki način da zakinu potrošače i da im jednostavno onemoguće da ostvare svoja prava. Ne postoji ni jedna oblast u kojoj potrošači nisu ugroženi u velikoj mjeri,” kazala je direktorica CEZAP-a, Olga Nikčević.
Upravo zbog takvog stanja je jako važno da se inicijativa “Aktivan potrošač je zaštićen potrošač” i slični projekti kvalitetno sprovedu u djelo.
“Opšti cilj ovog projekta je jačanje zaštite potrošača u glavnom gradu, Podgorici kroz osnaženo građansko učešće i inicijative u zajednici, a koji se namjerava ostvariti kroz otvaranje funkcionalnog savjetovališta za potrošače u Podgorici. Ideja projekta je da potrebe potrošača budu prepoznate na lokalnom nivou i budu uključene u proces donošenja odluka u skladu sa već postojećim pravnim i strateškim okvirom,” kazala je projektna asistentkinja iz CEZAP-a, Ivana Vujačić.
Vujačić je podsjetila da je još 2016. godine usvojen Plan aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave, prema kom lokalna samouprava treba da osigura infrastrukturnu osnovu za nesmetano funkcionisanje savjetovališta kroz potpisivanje sporazuma o saradnji i korištenju opredijeljenog kancelarijskog prostora kao i sredstva za naknade za savjetnike i stručne saradnike za složenije segmente zaštite potrošača.
“Međutim, taj Plan je do danas ostao samo plan i daleko je od svoje realizacije, što za posljedicu ima da se glas potrošača sve slabije čuje usljed čega se njihova prava krše raznim zloupotrebama koje proizilaze iz nekorektnog ili neupućenog ponašanja aktera na tržištu,” dodala je Vujačić.
Kako bi se ovi problemi prevazišli, fokusiraće se na intenzivnu kampanju koja bi uključivala organizaciju potrošačkog karavana, koji će obići različite lokacije u Podgorici gdje bi se potrošačima pružala besplatna pravna pomoć, koja će im biti dostupna tokom trajanja cijelog projekta. Poseban fokus bi bio stavljen na ugrožene kategorije stanovništva
Važan segmenat kampanje je i peticija kojom bi se podržalo otvaranje potpuno funkcionalnog savjetovališta za potrošače u Podgorici. U ovakvom savjetovalištu potrošači bi mogli da prijave sve anomalije na tržištu kako bi CEZAP blagovremeno mogao da reaguje.
“Ovakva savjetovališta postoje u svim republikama naše bivše domovine, a bilo bi suvišno da pričamo kako je to tek u Zapadnim zemljama. Međutim, naši su zaista bili gluvi za te zahtjeve, nikada nisu odgovorili na naše zahtjeve i pitanja,” kazala je direktorica CEZAP-a, Olga Nikčević.
U nadi da će ova kampanja dovesti do promjena i da će se funkcionalna savjetovališta za zaštitu potrošača početi otvarati u Crnoj Gori, CAZAP u strateškom planu ima da kampanju nakon Podgorice proširi i na sjevernu i južnu regiju naše države.

Provjerite slična mjesta

VAŽNO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA REGIONALNOG VODOVODA ZORANA LAKUŠIĆA

Elaborat o rezultatima izvedenih hidrogeoloških istraživanja prilikom procjene uticaja izgradnje privremene ustave na rijeci Morači …