Evo šta sadrži Milatovićeva “Platforma za Crnu Goru u EU”

Predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sazvao je danas konferenciju povodom prijedloga zajedničke Platforme za Crnu Goru u Evropskoj Uniji:

i) iskazujući jasno opredjeljenje prema potrebi daljeg razvoja građanske, demokratske i ekonomski razvijene Crne Gore,

ii) poštujući evropske vrijednosti, uključujući ljudsko dostojanstvo, slobodu, ljudska prava, demokratiju, jednakost i vladavinu prava, kao vodeće postulate političkog angažmana,

iii) podržavajući odluke i postupanja koji vode do ubrzanog članstva Crne Gore u Evropsku uniju (EU), bez daljeg odlaganja,

izražavamo posvećenost zajedničkim principima budućeg institucionalnog i političkog djelovanja, koji se odnose na:

✔️Usaglašavanje zakonodavne aktivnosti sa Ustavom Crne Gore i pravnom tekovinom EU, uz konsultovanje i učešće javnosti, tj. zainteresovanih subjekata, u procesu donošenja odluka.

✔️Neodložno pokretanje parlamentarnog dijaloga u cilju izbora nosilaca najviših sudskih i tužilačkih funkcija.

✔️Nastavak reformi u pravosuđu u cilju odlučne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

✔️Posvećenost sveobuhvatnoj reformi izbornog zakonodavstva, u cilju jačanja integriteta izbornog procesa i povjerenja u izbore.

Posvećenost održivom ekonomskom razvoju kroz sprovođenje strukturnih reformi, unapređenje savremene transportne, digitalne i zdravstveno-socijalne infrastrukture i privlačenje kredibilnih investicija, u cilju unapređenja životnog standarda građana.

✔️Izgradnju efikasne javne uprave, kroz sprovođenje procesa depolitizacije i promociju meritokratije u upravljanju kadrovima, koja odlučno radi na procesu pridruženja Crne Gore EU.

✔️Unapređenje ambijenta za rad civilnog sektora i medija, koje podrazumijeva slobodu izražavanja i spremnost za otvoren, transparentan i redovan dijalog sa organizacijama civilnog društva.

✔️Posvećenost izgradnji društva jednakih šansi, koje njeguje poseban senzibilitet prema unapredjenju položaja ranjivih grupa i poštovanju ljudskih prava.

✔️Osnaživanje Ustavnog koncepta ekološke države Crne Gore, kroz implementaciju EU Zelene agende, zaštitu prirode i životne sredine.

✔️Kreiranje kvalitetnijeg okruženja za mlade, kroz sveobuhvatnu reformu sistema obrazovanja, uključivanje crnogorskih univerziteta u EU mreže i programe, bolju povezanost obrazovnih programa i potreba tržišta rada.

✔️Osnaživanje kapaciteta institucija za privlačenje sredstava iz EU fondova i njihovu dalju implementaciju.

✔️Potpunu usklađenost sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, kao i učešće u EU inicijativama koje se odnose na promociju mira i bezbjednosti na globalnom nivou.

✔️Jačanje pozitivne i konstruktivne uloge Crne Gore u regionu, uključujući regionalnu ekonomsku integraciju kroz Zajedničko regionalno tržište (Berlinski process) i druge inkluzivne inicijative regionalne saradnje usklađene sa EU standardima.

Potpisnici platforme, na ovaj način, promovišu političku stabilnost, konsenzus oko zajedničkih vrijednosti i spremnost na udruženo djelovanje – u cilju ubrzanja evropskog puta Crne Gore.

DAN

Provjerite slična mjesta

Novi izvršni direktor kompanije MTEL Zoran Milovanović

Kompanija MTEL od juče ima novog izvršnog direktora Zorana Milovanovića. Nakon završenih studija Elektrotehnike na …