Ministri vlasnici i suvlasnici 25 državnih i privatnih preduzeća

Od 17 članova aktuelne vlade u takozvanom tehničkom mandatu, njih 11 prijavilo je Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) da su vlasnici ili suvlasnici 25 firmi, odnosno preduzeća u državnom ili privatnom vlasništvu. Ipak, u izvještajima o imovini nijedan ministar nije prijavio prihode koje ostvaruje od privatnog biznisa, pa onda možda i ne čudi zašto građani još uvijek čekaju reakciju Vlade na enormni rast cijena osnovnih životnih namirnica. Uz plate od oko 2.000 eura mjesečno i privatne biznise, članovi Vlade vjerovatno to i ne osjećaju.

Aktuelni ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade Vladimir Joković vlasnik je firmi “Citus” i “Prima sport”, a posjeduje i akcije u Eurofondu i HLT fondu. Na ime jedne od njegovih firmi vodi se pet poslovnih prostora i dva stambena, kao i pet livada i četiri njive.

Svoje firme imaju i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović. Naime, prema zvaničnim podacima ASK, Adžić je vlasnik firme “Escape 1986”, i to 1/1, dok je Đurović vlasnik kompanije “Cerovo”. Prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije, Đurovićeva firma posjeduje sedam nekretnina – šest garaža i jedan poslovni prostor od 279 kvadrata.

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović prijavila je da je vlasnica 33,33 odsto organizacije “Građevinarstvo – nauka i praksa GNP”, kao i akcija u kompanijama Luka Bar i Kontejnerski terminali Bar. U njenom imovinskom izvještaju koji se odnosi na hartije od vrijednosti navodi se i da posjeduje “obične akcije” u dva pravna lica, ali nije precizirano koja su to pravna lica.

Prvi čovjek resora finansija Aleksandar Damjanović posjeduje akcije u šest pravnih lica – “Albatros”, Dinamik trejd, “Higijena”, “Izbor” Bar, Štamparija “Obod” i HLT fond. Ministar bez portfelja Zoran Miljanić prijavio je ASK akcije u četiri pravna lica, i to u “Ulcinjskoj rivijeri”, Telekomu, Eurofondu i Hipotekarnoj banci. Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, prema dostupnim podacima, posjeduje akcije u jednom pravnom licu, ali ASK nije objavila U kojem, dok prvi čovjek resora ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka posjeduje jedan vaučer, ali nije precizirao koji.

Ministar pravde Marko Kovač vlasnik je 33 odsto pravnog lica koje je u stvari advokatska kancelarija, dok njegov kolega iz resora kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović posjeduje akcije u firmama “Ibarmond” i “Turjak”. Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović prijavila je akcije u “Budvanskoj rivijeri” i Kombinatu aluminijuma Podgorica.

Obavezno prenošenje prava

Prema Zakonu o sprečavanju korupcije, lice koje je vlasnik, odnosno osnivač privrednog društva, ustanove ili drugog pravnog lica dužno je da u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja na javnu funkciju prenese svoja upravljačka prava u tim subjektima na drugo pravno ili fizičko lice, kako bi ih to lice u svoje ime, a za račun javnog funkcionera vršilo do prestanka njegove javne funkcije. U slučaju kad je u privrednom društvu ili drugom subjektu obrazovan organ upravljanja u kojem javni funkcioner, kao član tog organa, vrši svoja upravljačka prava, prenošenje upravljačkih prava podrazumijeva obavezu javnog funkcionera da podnese ostavku na članstvo u organu upravljanja, u skladu sa zakonom. Javni funkcioner je dužan da u roku od pet dana od dana prenošenja upravljačkih prava Agenciji dostavi podatke o licu na koje je prenio upravljačka prava i dokaze o prenošenju upravljačkih prava.

DAN

Provjerite slična mjesta

Novi izvršni direktor kompanije MTEL Zoran Milovanović

Kompanija MTEL od juče ima novog izvršnog direktora Zorana Milovanovića. Nakon završenih studija Elektrotehnike na …