HOROR PARTITOKRATIJA: Uoči izbora u državnim organima sklopljeno čak 8.193 ugovora o zasnivanju radnog odnosa?!

Agenciji za sprečavanje korupcije je, u toku kampanje za minule parlamentarne izbore, 517 obveznika Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja dostavilo čak 8.193 ugovora o zasnivanju radnog odnosa.

Ta frapantna brojka se navodi u Izvještaju o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje, koji je izradila i objavila Agencija za sprečavanje korupcije.

Najveći broj dostavljenih ugovora, njih 4.823, odnosi se na ugovore na određeno, 366 na neodređeno, 2.508 ugovora o djelu i 178 ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

POSTUPCI
Agencija je, nakon izvršenog nadzora, nadležnom odsjeku uputila 132 odluke o zapošljavanju zbog sumnje u kršenje člana 44, stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, te pokrenula prekršajne postupke protiv 37 obveznika.

Agencija je dopisima od 20 organa vlasti zahtijevala da se izjasne o svim zaključenim ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, odnosno da li su isti zaključeni na radna mjesta predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i, ukoliko jesu, da dostave izvod iz Pravilnika koji se odnosi na to radno mjesto. Nakon provjere dostavljenih podataka, nadležnom odsjeku za pokretanje upravnih, prekršajnih postupaka i postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, predloženo je pokretanje prekršajnih postupaka protiv odgovornih osoba u osam organa vlasti zbog eventualnog kršenja člana 44, stav 1 Zakona. I protiv ovih osam organa vlasti su pokrenuti prekršajni postupci u skladu sa Zakonom – piše u Izvješraju o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u članu 44 propisuje da se u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora mogu izuzetno zaposliti lica na određeno vrijeme, odnosno zaključiti ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova, radi obezbjeđenja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa, pa se očigledno radi o masovnom kršenju zakona

Istovremeno, ASK-u su, kako je Pobjeda ranije izvještavala, od raspisivanja predsjedničkih izbora 16. januara ove godine pa sve do marta organi državne uprave, lokalne samouprave, lokalne uprave, javne ustanove i državni fondovi dostavili ukupno 5.267 odluka o zapošljavanju.

Od tih 5.267 odluka o zapošljavanju, njih 206 odnosi se na ugovore koji su sa zapošljenima sklopljeni na neodređeno vrijeme, dok ostatak od 5.061 odluke o zapošljavanju čine ugovori sklopljeni po drugim osnovima, kao što su ugovori o radu na određeno vrijeme, o djelu i za obavljanje privremenih i povremenih poslova.

ZBIRNI PODACI
Ako se ima u vidu da je prije predsjedničkih izbora sklopljeno 5.267 ugovora to znači da je zbirno uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora sklopljeno ukupno čak 13.500 ugovora o zasnivanju radnog odnosa u državnoj upravi. Ta brojka potpuno dovodi u pitanje legitimitet predsjedničkih i parlamentarnih izbora imajući u vidi terminologiju koju je uspostavila EK da jedno radno mjesto donosi četiri sigurna glasa.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Novi izvršni direktor kompanije MTEL Zoran Milovanović

Kompanija MTEL od juče ima novog izvršnog direktora Zorana Milovanovića. Nakon završenih studija Elektrotehnike na …