Kad dividendu treba uplatiti i u budžet, EPCG se poziva na gubitke grupe

Akcionarima Elektroprivrede biće isplaćeno 8,4 miliona eura dividende za 2021. godinu, odlučeno je na Skupštini akcionara.

Ova sredstva biće isplaćena akcionarima proporcionalno učešću u vlasničkoj strukturi u roku od 30 dana.

Jednoglasno, kako se i očekivalo, prisutni akcionari EPCG, na vanrednom zasijedanju održanom 21. septembra ove godine, usvojili su prijedlog odluke o isplati dividende za 2021. godinu. Time su, između ostalog, ispoštovani i zaključci Vlade Crne Gore kojima je definisana obaveza privrednih društava u većinskom vlasništvu države, kao i s njima povezanih društava, da 30 odsto ostvarene neto dobiti u 2021. godini, od iznosa dobiti koji je srazmjeran udjelu vlasništva države, uplate u državnu kasu – saopšteno je iz državne energetske kompanije na čijem su čelu predsjednik borda Milutin Đukanović (Nova) i izvršni direktor Nikola Rovčanin (Demokrate).

U 2021. godini je, kako navode, ostvarena dobit od oko 28 miliona eura, napominjući da je riječ o konsolidovanom rezultatu.

Bruto vrijednost dividende iznosi 0.0766 eura po otplaćenoj akciji, a pravo na dividendu imaju akcionari, vlasnici otplaćenih akcija EPCG a.d. sa pravom glasa, upisani kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva AD Podgorica na dan donošenja odluke – kazali su iz EPCG dodajući da su akcionari konstatovali da nema osnova za isplatu dividende za 2022. godinu zbog negativnog konsolidovanog rezultata.

Konsolidovani finansijski izvještaji su izvještaji grupe u kojima su imovina, obaveze, sopstveni kapital, prihodi, rashodi i tokovi gotovine matičnog entiteta i njegovih zavisnih entiteta, prezentovani kao da su jedan ekonomski entitet. Zbog toga se sve vrijednosti nastale iz poslovnih događaja između članova grupe isključuju iz konsolidovanih finansijskih izvještaja.

Cilj konsolidovanih finansijskih izvještaja je da pruže informacije o finansijskom položaju grupe kao i o uspješnosti grupe. Ove informacije su bitne i za interne i za eksterne korisnike finansijskih izvještaja. Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izvještaja je vremenom sve značajnije, jer se povećava broj pravnih lica koja imaju obavezu da ih sastave.

Vlada je, inače, tražila i da se u budžet uplati 70 odsto profita kompanija koje su poslovnu 2022. godinu završile u plusu, a EPCG je prijavila dobit od 4,2 miliona eura za 2022. godinu. Zato je zanimljivo što su vladini predstavnici u Skupštini akcionara Elektroprivrede prihvatili konsolidovani izvještaj grupe, a ne kompanije u pogledu isplate dividende u budžet.

Ovako ispada da građani kao poreski obveznici plaćaju minuse CEDIS-a zbog gubitaka u mreži, kupovinu željezare za 20 miliona eura, ugradnju solarnih panela EPCG Solar gradnje i prekomjerno zapošljavanje u kompletnoj grupi.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Snažnije povezati privrednike Crne Gore i Kine

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Pavle D. Radovanović razgovarao je 28. novembra sa predstavnicima Ekonomsko-trgovinskog odjeljenja Ambasade …