Spriječen uvoz 160 tona hrane

Fitosanitarni inspektori su u avgustu, zbog utvrđenih neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima, spriječili stavljanje na tržište preko 160.000 kilograma proizvoda iz uvoza. Kako je “Danu” saopšteno iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, zbog neispravnosti je uništeno 55 tona hrane i to merkantilne soje (25.800 kg), banana (18.140 kg), nektarina (5.201), sirovog kikirikija (30 kg) i pirinča (6.048 kg). Dalje navode da je sa granice vraćeno 109 tona hrane, a u pitanju je, između ostalog, 20.700 kg pomorandži, 21.780 kg merkantilnog krompira, 2.591 kg tikvica, 52.680 kg kukuruza, 3.102 kg bresaka, 2.200 kg kukuruznog brašna i 6.480 kg prekrupe.

Fitosanitarni inspektori su, kako navode u Upravi, u avgustu vršili inspekcijski nadzor u oblasti zdravstvene zaštite bilja, nadzor u objektima: za proizvodnju, promet i skladištenje sjemenskog i sadnog materijala (na veliko i malo), objektima za promet sredstava za ishranu i zaštitu bilja (na veliko i malo) i u objektima za primarnu proizvodnju hrane biljnog porijekla.

– Cilj kontrola je provjera stepena ispunjenosti propisanih zahtjeva u oblasti zdravstvene zaštite bilja, sjemena i sadnog materijala, sredstava za zaštitu i ishranu bilja, bezbjednosti hrane i drugih zakona iz nadležnosti ove inspekcije. U izvještajnom periodu nastavljene su kontrole u oblasti bezbjednosti hrane, odnosno rezidua pesticida i drugih kontaminenata u hrani. Vršena je i kontrola: zdravstvenog stanja bilja i praćenje štetnih organizama, prijava za proizvodnju u postupku sertifikacije sjemena i sadnog materijala, uslova za rasadnike, sredstava za zaštitu i ishranu bilja na fizičko-hemijske osobine, kvaliteta sjemena u prometu i uslova za njihovo skladištenje i čuvanje i uzorkovanje radi ispitivanja radioaktivnosti. U skladu sa Programom fitosanitarnih mjera za 2023. godinu u okviru Posebnih nadzora nad štetnim organizmima vršeno je uzorkovanje radi utvrđivanja potencijalnog prisustva štetnih organizama. U izvještajnom periodu u unutrašnjoj kontroli izvršen je ukupno 171 inspekcijski pregled na osnovu: Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja, Zakona o sadnom materijalu, Zakona o sjemenskom materijalu, Zakona o sredstvima za ishranu bilja, Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i Zakona o bezbjednosti hrane. Fitosanitarni inspektori uzeli su ukupno 113 uzoraka – kazali su nam u Upravi.

DAN

Provjerite slična mjesta

VAŽNO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA REGIONALNOG VODOVODA ZORANA LAKUŠIĆA

Elaborat o rezultatima izvedenih hidrogeoloških istraživanja prilikom procjene uticaja izgradnje privremene ustave na rijeci Morači …