Na popisu 80 pitanja, angažovaće i studente i nezaposlene

Pripreme za popis stanovništva i domaćinstava u završnoj su fazi, a u taj najvažniji statistički posao, biće uključeno do 4.500 popisivača, instruktora, državnih instruktora, kontrolora i drugih osoba, saopšteno je Portalu RTCG iz Uprave za statistiku (MONSTAT). Kako navode, Upitnikom za građane definisano je 38 pitanja, dok su upitnikom za stan i domaćinstvo obuhvaćena 42 pitanja.

Popis će biti održan do 1. do 15. novembra ove godine, a referentni momenat popisa (datum i vrijeme na koji se odnose podaci) je 31. oktobar u 24 sata.

“Očekuje se angažovanje od 4.000 do 4.500 učesnika popisa. Pored svih raspoloživih kapaciteta Uprave za statistiku, biće angažovana i druga lica za učešće u popisu, prevashodno studenti i lica sa Zavoda za zapošljavanje“, saopšteno nam je iz MONSTAT-a.

Kako navode Budžetom Crne Gore obezbijeđeno je oko 4,9 miliona eura za popis, a od čega je nešto više od 500.000 eura planirano za aktivnosti koje se odnose na ažuriranje prostornog registra, za štampanje materijala, za nabavku kompjuterske opreme, sprovođenje javne kampanje i organizovanje obuka za sve učesnike popisa.

Jedan upitnik za pet minuta

MONSTAT podsjeća da popisni upitnici, upitnik za lice i upitnik za stan i domaćinstvo, obuhvataju sva pitanja koja su definisana članonovima 9, 10,11 Zakona o popisu.

„Upitnikom za lice definisano je 38 pitanja, dok je upitnikom za stan i domaćinstvo obuhvaćeno 42 pitanja. U prosjeku, za popisivanje jedne osobe predviđeno vrijeme popunjavanja upitnika za lice je od 3 do 5 minuta. Na vrijeme popisivanja može značajno uticati i iskustvo popisivača, tako da će prvih dana popisa intervju trajati duže, a vremenom popisivač stiče iskustvo i za popunjavanje jednog upitnika mu treba manje vremena“, navodi MONSTAT.

Obuke za popisivače nakon 15. oktobra

A obuke za one koji će sprovoditi Popis organizuju se po nivoima i to prva obuka za državne instruktore, a zatim za instruktore na nivou opština, koji nakon toga održavaju obuke za popisivače.

“Praksa je da se obuke za neposredne izvršioce popisa bude što bliže popisu, tako da su iste planirane u drugoj polovini oktobra“, pojašnjavaju u MONSTAT-u.

Popis je najveći posao koji obavlja državna administracija, a održava se svakih deset godina. Ipak, prethodni popis je održan 2010. godine, a predstojeći je odgađan zbog korone i izbora.

Popis predviđa tri grupe pitanja – o građaninu ili građanki, o domaćinstvu i o stanovima, pri čemu prva grupa uključuje i pitanja o nacionalnosti, vjeri i jeziku.

Popisom se dobijaju podaci o broju i strukturi stanovništva, o socijalno-ekonomskom statusu građana i domaćinstava, kao i brojne druge statistike.

Zakonom je predviđeno da građani ne moraju da se izjasne o nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeri, maternjem jeziku i jeziku kojim lice uobičajeno govori, kao i o invaliditetu i vrsti invalidnosti.

Dokle se stiglo sa pripremana za realizaciju Popisa?

Uprava za statistiku shodno Zakonu o popisu stanovništva, kako kažu, sprovodi završne pripreme u vezi sa organizacijom popisa.

Kažu da su do sada sprovedene sve planirane procedure javnih nabavki koje se odnose na: štampu popisnog materijala, nabavku IT opreme, sprovođenje javne kampanje, nabavku kancelarijskog materijala i u toku je njihova realizacija.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Živković: Stekli su se uslovi da se popis održi, pozivamo građane da se slobodno izjasne

Stekli su se uslovi da se popis održi i pozivamo sve građane i građanke da …