Adžić: Jedinstvenim regionalnim pristupom riješićemo brojne bezbjednosne izazove

 

Intenzivna regionalna saradnja je preduslov za efikasno suprotstavljanje bezbjednosnim izazovima sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana, poručio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić na  sastanku ministara unutrašnjih poslova u okviru Berlinskog procesa u Tirani.

Ministar je istakao da dešavanja u Ukrajini dodatno naglašavaju potrebu zajedničkog djelovanja u borbi protiv migracija, sajber prijetnji ali i organizovanog kriminala i trgovine ljudima.

Crna Gora se može pohvaliti kvalitetnom saradnjom sa agencijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije na planu integrisanog upravljanja migracijama, a dodatno je unaprijedila i saradnju sa Frontex-om nakon potpisivanja novog sporazuma o statusu. Na planu suzbijanja ilegalnih migracija naročita pažnja je posvećena operativnoj međunarodnoj policijskoj saradnji, o čemu svjedoči učešće Crne Gore u operativnim aktivnostima kojima koordinira EUROPOL, a koje doprinose identifikovanju kriminalnih mreža.

U prethodnom periodu Crna Gora je ostvarila zapažene rezultate i u borbi protiv krijumčarenja droga, te je takoprošle godine uništeno preko 2 tone trajno oduzetih narkotika, a ove godine se planira uništavanje oko 3 tone. U narednom periodu, u saradnji sa međunarodnim partnerima i uz saradnju policija regiona i zemalja EU nastavićemo da jačamo mehanizme koji će smanjiti zloupotrebu droga, poručio je Adžić. On je istakao da bi u cilju još efikasnijeg djelovanja na ovom planu bilo korisno  formiranje zajedničkih istražnih timova u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala koji imaju regionalnu komponentu.

Prema njegovim riječima, veoma je važno da zemlje Zapadnog Balkana definišu jedinstven pristup u suočavanju sa sajber kriminalom i nastave da usklađuju zakonodavnu regulativu sa evropskim standardima. Na ovom planu, zemlje treba da pokažu otvorenost za umrežavanje eksperata, kao i dalje jačanje kompatibilnosti baza podataka i unapređenje informacionih sistema među policijskim službama Zapadnog Balkana što će biti korak bliže ka uspostavljanju sigurnog sajber okruženja. Sve navedeno biće  ključno za dalji napredak Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana na putu ka integraciji u Evropsku uniju, kazao je ministar.

Crna Gora je opredijeljena da u narednom periodu nastavi da jača mehanizme za otpornost na savremene bezbjednosne izazove i da u saradnji sa zemljama regiona, ali i evropskim partnerima nastavi da radi  na ključnim pitanjima u okviru Berlinskog procesa, zaključio je Adžić.

Provjerite slična mjesta

VAŽNO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA REGIONALNOG VODOVODA ZORANA LAKUŠIĆA

Elaborat o rezultatima izvedenih hidrogeoloških istraživanja prilikom procjene uticaja izgradnje privremene ustave na rijeci Morači …