Vlada dala saglasnost za izdavanje zemljišta na lokalitetu Mrke

Vlada Crne Gore je dala saglasnost za davanje u zakup nepokretnosti u svojini Crne Gore, na period od 25 godina, više katastarskih parcela na lokalitetu Mrke, Glavni grad Podgorica. Na sjednici je naglašeno da davanje u zakup nepokretnosti ima za cilj privođenje namjeni zemljišta u skladu sa Detaljnim prostornim planom autoputa Bar – Boljare.

Na tim lokacijama je planirana izgradnja dvije benzinske stanice sa odmorištima, radi pružanja dodatnih usluga korisnicima auto-puta, ali i ostvarenja dodatnih finansijskih prihoda za Monteput.

Vlada je zadužila Milana Ljiljanića, izvršnog direktora Monteputa, da formira Komisiju koja će sprovesti postupak davanja u zakup nepokretnosti putem javnih poziva.

Provjerite slična mjesta

Novi izvršni direktor kompanije MTEL Zoran Milovanović

Kompanija MTEL od juče ima novog izvršnog direktora Zorana Milovanovića. Nakon završenih studija Elektrotehnike na …